Marszałkowie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego rozmawiali w Olsztynie o działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli, placówki współfinansowanej przez samorządy tych regionów. Dom Polski Wschodniej służy promocji 5 województw w Unii Europejskiej.

"Chcemy pokazać w Unii Europejskiej, że ta droga (via Carpatia - PAP) ma znaczenie transeuropejskie, że jest ona również bardzo ważna dla innych krajów, nie tylko dla Polski. Jest korytarzem transportowym z południa na północ prowadzącym od Morza Czarnego do Skandynawii" - powiedział PAP marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Via Carpatia przebiegać ma z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. W Polsce droga ma liczyć łącznie niecałe 700 km i przebiegać drogami S8 i S19.


LEX dla Samorządu Terytorialnego>>>

"Będziemy dalej starali się, by droga otrzymała status korytarza transeuropejskiego, wówczas łatwiej będzie nam pozyskać środki na przebudowę trasy jako drogi ekspresowej. Na niektórych odcinkach ma już taki status, ale to jest zbyt mało patrząc na natężenie ruchu oraz tonaż aut, jakie się po niej poruszają" - dodał.

Marszałek Sławomir Sosnowski podkreślił, że przebudowa drogi, która mogłaby być finansowana z programu Infrastruktura i Środowisko, nie tylko ułatwi komunikację mieszkańcom, ale przyczyni się do rozwoju koniunktury gospodarczej.

Samorządowcy rozmawiali także o promocji potencjału gospodarczego.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin podkreślił, że w najbliższych latach regiony Polski Wschodniej powinny skupić się na promocji gospodarczej tej części Polski w Unii Europejskiej.

"Musimy przekonywać inwestorów, że mamy nie tylko piękne tereny, z których korzystać mogą turyści, ale mamy także potencjał gospodarczy - firmy, ośrodki naukowe, uniwersytety oraz wykształconych ludzi, którzy chcą podjąć pracę" - zaznaczył Brzezin.

Podkreślił, że właśnie poprzez Dom Polski Wschodniej w Brukseli regiony będą promować swój potencjał gospodarczy.

Członek zarządu województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek dodał, że obecnie trwa jeszcze realizacja dwóch kluczowych wspólnych dla Polski Wschodniej inwestycji.

Chodzi o autostradę rowerową, licząca 2 tys. kilometrów i biegnącą przez wszystkie województwa, której koszt ocenia się na 300 mln zł. Drugą inwestycją ważną dla gospodarki wschodnich województw jest budowa sieci światłowodowej za 1,4 mld zł. Inwestycja ma zapewnić dostęp do sieci szerokopasmowej mieszkańcom Polski Wschodniej, którzy do tej pory nie mieli szybkiego internetu.

Dzięki niej możliwe będzie korzystanie z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Powstała sieć będzie w stanie zapewnić sprawną wymianę danych nie tylko pomiędzy podmiotami gospodarczymi, ale również samorządami, urzędami, placówkami edukacyjnymi, szpitalami, oraz innymi instytucjami publicznymi.(PAP)

ali/ mhr/