Jak poinformowała PAP Monika Wiśniewska z Biura Prezydenta Miasta Zielona Góra, zielonogórzanie mają do wyboru 171 propozycji. Na realizację inwestycji wyłonionych w ramach głosowania samorząd miasta przeznaczył w swoim budżecie 6 mln zł.

Wśród zakwalifikowanych do ankiety zadań znalazło się 67 tzw. dużych projektów infrastrukturalnych i 15 dużych oświatowych oraz 68 małych projektów infrastrukturalnych i 21 małych inwestycji oświatowych.

W tym roku nowością jest możliwość oddania czterech głosów na dwóch oddzielnych kartach do głosowania. Zadania są podzielone na dwie grupy – dużych i małych inwestycji, a także oddzielono projekty dotyczące oświaty od pozostałych.

Głosować mogą osoby czasowo lub na stałe zameldowane w Zielonej Górze, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18 lat. Na specjalnych kartach można wskazać jeden duży projekt infrastrukturalny, jeden duży projekt oświatowy i po jednym z dziale inwestycji mniejszych. Głos będzie jednak ważny nawet wtedy, jeśli odda się go na jedno, dwa lub trzy zadania.

Wzór wniosku zgłoszeniowego będzie można pobrać ze strony internetowej miasta lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta na parterze urzędu miasta oraz w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju, przy al. Niepodległości 13. W tych miejscach w godzinach pracy urzędu można również składać wypełnione wnioski. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 29 lutego br.

Dokładny wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta. Można go także otrzymać w wersji papierowej w Biurze Analiz i Rozwoju oraz w Biurze Obsługi Interesanta magistratu.

„Najwięcej z propozycji dotyczy inwestycji drogowych, ale obok nich znajdziemy równie kosztowną propozycję tzw. nasadzeń w całym mieście nowych drzew, za ok. jeden milion złotych. Innym przykładem dużej inwestycji jest propozycja wybudowania boiska piłkarskiego wraz z parkingiem na tzw. Kaczym Dole. W przypadku tego ostatniego miejsca mamy aż trzy projekty różnych inwestycji. Bardzo mnie ciekawi, co wybiorą zielonogórzanie” - powiedział prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

W ub. roku zielonogórzanie mogli wybierać spośród 132 mniejszych i 88 większych inwestycji, które przeszły weryfikację. Głosowanie wyłoniło 25 inwestycji małych - o wartości do 150 tys. zł - i dwie przekraczające ten limit. Oddano wówczas ponad 125 tys. poprawnych głosów. Na realizację wyłonionych zadań magistrat przeznaczył 6 mln zł.

W 2015 r. wśród zwycięskich zadań w kategorii mniejszych inwestycji wiele było związanych z bazą oświatową, ale nie tylko. Dzięki aktywności mieszkańców powstanie ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt (budowa jeszcze trwa), rozszerzono ekspozycję Muzeum Kolei Szprotawskiej, przeprowadzono remonty chodników i oświetlenia ulicznego, udało się także w kilku miejscach miasta zagospodarować tereny zielone i rekreacyjne.

Dwie duże inwestycje finansowane z budżetu obywatelskiego 2015 r. to: rozbudowa sali gimnastycznej przy III LO w Zielonej Górze i generalny remont Centrum Działań Kreatywnych Tancbuda przy ul. Okulickiego. Łączna wartość tych zadań to ok. 3,6 mln zł.(PAP)