Czytaj: Wojewoda: nie będzie referendum ws. metropolii warszawskiej>>

Jak podaje na swojej stronie Rada Warszawy, sesja ma się rozpocząć o godz. 17.30. Informacja ws unieważnienia uchwały dot. przeprowadzenia referendum jest jedynym punktem obrad. Referendum w Warszawie było planowane na 26 marca, ale w ub. tygodniu wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera stwierdził nieważność uchwały miejskiej Rady.

"Chcemy przedyskutować decyzję pana wojewody i zdecydować, jak postępujemy dalej" - podkreśliła w rozmowie z PAP szefowa Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska. Przypomniała, że Rada zamiar odwołać się od postanowienia Sipiery do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Stołeczna Platforma podtrzymuje wolę przeprowadzenia w Warszawie referendum dotyczącego poszerzenia jej granic, choć pierwotnie zakładany termin, 26 marca, jest już nierealny. "Wszystko zależy od rozstrzygnięć sądowych, ale sądzimy, że być może uda się w czerwcu" - zaznaczyła Malinowska-Grupińska.

Pytanie w warszawskim referendum miało brzmieć: "Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?".

Wojewoda mazowiecki argumentował w ub. tygodniu, że unieważnił uchwałę rady miasta, ponieważ referendum lokalne dot. utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia jej granic może być przeprowadzone tylko z inicjatywy mieszkańców. Natomiast niedopuszczalne jest przeprowadzenie go na wniosek rady.

Po drugie wojewoda zarzucił uchwale "niespójność przedmiotu referendum". Jak mówił, pytanie o zmianę granic m. st. Warszawy nie odnosi się do projektu ustawy metropolitalnej przygotowanej przez PiS. Ponadto, w ocenie Urzędu Wojewódzkiego, rada miasta powołała się na przepisy ustawy o referendum lokalnym, a pominęła zapisy ustawy o samorządzie gminnym.

Sipiera podkreślał, że bada uchwały wyłącznie pod kątem zgodności z obowiązującym prawem; nie ma prawa "niczego blokować, ani na coś się nie zgadzać".

Uchwała Rady Warszawy była reakcją na projekt ustawy PiS przewidujący m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. (PAP)