Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej olsztyńskiego urzędu marszałkowskiego. Można w nim przeczytać, że samorząd regionu chce się promować w Polsce i wybranych krajach europejskich zarówno w mediach, jak i internecie oraz na zewnętrznych nośnikach.

Kampania ma promować wizerunek regionu Warmii i Mazur silnie kojarzony z obszarem turystyki, w tym jego walorami i atrakcjami, a także ofertą turystyczną. Powinna wyróżniać się na tle innych kampanii miast realizowanych równolegle, a także innych kampanii reklamowych promujących miejsca atrakcyjne turystycznie oraz charakteryzować się oryginalnością, czytelnością i przejrzystością przesłania pozwalającą dotrzeć do grup docelowych - napisano w ogłoszeniu przetargowym.

Zgłoszenia oferentów urząd przyjmuje do 4 listopada. W przetargu zastrzeżono, że oferty mogą składać tylko firmy, które w ostatnich trzech latach przeprowadziły minimum dwie kampanie promocyjne o zasięgu ponadwojewódzkim, o łącznej wartości co najmniej miliona złotych - na tyle opiewa też zamówienie olsztyńskiego urzędu. W 15 procentach koszty kampanii pokryje samorząd województwa, 85 proc. to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ostatnich latach samorząd województwa prowadził na szeroką skalę kampanię reklamową Mazur. Mazury, jako jedyna polska kraina znalazły się w finale konkursu na nowych siedem cudów natury. Kampania nazwana Mazury cud natury otrzymała wiele branżowych nagród i wyróżnień. Za niespełna miesiąc konkurs ten się kończy - władze regionu nie poinformowały jeszcze, czy Mazury cud natury będą kontynuowane i ewentualnie, w jakiej formie.