Wydatki majątkowe, przeznaczane przede wszystkim na inwestycje, mają sięgnąć przeszło 187 mln zł, z czego ponad 132 mln zł stanowić będą wydatki związane z realizacją projektów unijnych. Zaplanowano, że deficyt wyniesie przeszło 82 mln zł, a wskaźnik zadłużenia na koniec roku - 49,9 proc. (dopuszczalny 60 proc.).

"Planowane wydatki majątkowe wyniosą 30,3 proc. budżetu. Będzie to trzeci rok z rzędu, w którym wydatki majątkowe będą w granicach około 200 mln zł. To prowadzi do intensywnego wzbogacania majątku miasta. Przyjmuje się, że wydatki na poziomie 10 proc. pozwalają na utrzymanie majątku samorządu w stanie niepogorszonym, poniżej tej granicy to degradacja majątku, a powyżej - wzbogacenie" - powiedział prezydent Pałucki.

Zaznaczył, że utrzymywanie wydatków majątkowych na wysokim poziomie od kilku lat świadczy, że pozyskiwane środki nie są przejadane, a służą wzrostowi potencjału miasta, głównie gospodarczego.

Najważniejsze inwestycje, które będą prowadzone we Włocławku w 2012 r., to: kontynuacja przebudowy drogi krajowej nr 1, ulicy Kapitulnej i zagospodarowywania turystycznego Zalewu Włocławskiego oraz rozpoczęcie budów Centrum Kultury "Browar B", "orlików" przy Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Integracyjnych, sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych i boiska przy Liceum Ziemi Kujawskiej.(PAP)

 

rau/ je/