Zwycięzcą została pracownia Urbantech Krzysztofa Urbaniaka. W werdykcie jury podkreślono, że projekt "we właściwy sposób stara się powiązać funkcjonalnie i przestrzennie plac Kolegiacki z atrakcyjnymi sąsiednimi wnętrzami urbanistycznymi, tj. skwerem przed wejściem z ulicy Wodnej nazywanym +zaułkiem poetów+, dziedzicem Urzędu Miejskiego oraz przestrzenią przed wejściem do parku Chopina, tworząc logiczny i jednorodny ciąg".

Dodano, że "udało się stworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców i turystów, umożliwiając różne miejskie aktywności – od codziennego użytkowania i wypoczynku poprzez jarmarki, targi czy festyny do imprez masowych i koncertów".

Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że prace nad przebudową placu powinny się rozpocząć w połowie 2017 r. i potrwać do połowy 2018 r. Jak dodał, koszt inwestycji nie powinien przekroczyć 10 mln zł.

Zwycięska praca – zdaniem Wiśniewskiego – w optymalny sposób zachowuje także możliwość dojazdu do znajdujących się przy placu posesji, hotelu, restauracji oraz Urzędu Miasta Poznania.

Konkurs na rewaloryzację placu Kolegiackiego został ogłoszony w marcu tego roku. Zgłosiło się do niego 45 zespołów projektowych - po weryfikacji dopuszczonych zostało 20 zespołów, natomiast 7 znalazło się w głównym etapie konkursu.

Od połowy kwietnia na placu Kolegiackim rozpoczęły się również prace archeologiczne, w ramach których badaczom udało się odkryć pozostałości po Kolegiacie św. Marii Magdaleny, która do końca XVIII w. była najważniejszym kościołem lewobrzeżnego Poznania.

Kierownik prac terenowych, archeolog Artur Dębski powiedział, że dotychczas prace prowadzone były na powierzchni 1 a, co stanowi tylko element pozostałości po kolegiacie. "Obiekt, który badamy był ogromny, wypełniał cały plac (…) Według obliczeń, jest to zaledwie 2 proc. powierzchni tego obiektu architektonicznego" – wyjaśnił.

"Już w tej chwili nasze badania wskazują na to, że nie był to obiekt pośredni, a bardzo wysokiej rangi i zawarta jest w nim historia całego miasta Poznania w pigułce. Skala tych odkryć jest naprawdę powalająca. Z samej powierzchni 1 a mamy ponad 1700 zabytków już wydzielonych; drobiazgów, które opowiadają historie dawnych mieszkańców" – mówił. Jak dodał, wśród odkryć dominują monety, które w wielu przypadkach są unikatowe.

Jednym z głównych założeń konkursu na przebudowę placu było także wyeksponowanie w odpowiedni sposób pozostałości po dawnej kolegiacie. Archeolog zwrócił uwagę, że w zwycięskim projekcie ta kwestia nie do końca spełnia oczekiwania.

"Wydaje mi się, że potencjał, jaki drzemie w tych naszych odkryciach jest nie do końca wykorzystany. Stan zachowania tej architektury, którą tu odsłoniliśmy, wskazuje na to, że można by ją eksponować w jej rzeczywistym kształcie - nie tylko poprzez jej zarysowanie czy sygnalizowanie ledwie na powierzchni" - podkreślił.

Na ten aspekt projektu zwróciło uwagę także jury, oraz zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, który zaznaczył, że "ten aspekt będzie jeszcze dopracowany i uszczegółowiony" w ostatecznym projekcie przebudowy placu. (PAP)