Ministerstwo Finansów planuje ustawowe wprowadzenie reguły wydatkowej dla podsektora samorządowego. Miałaby ona ograniczyć deficyt jednostek samorządu terytorialnego do określonego poziomu ich całkowitych dochodów. Relacja deficytu do dochodów miałaby być obniżana aż do osiągnięcia poziomu 1 proc. Ministerstwo Finansów chciałoby, by reguła zaczęła obowiązywać od 2012 r.

Samorządy protestują wobec tych planów. Ostrzegają, że wprowadzenie ich w życie zagrozi samorządowym inwestycjom.

Według Porawskiego, premier przyznał podczas spotkania, że trzeba wypracować takie rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania dla wszystkich. "Premier stwierdził, że musimy znaleźć takie rozwiązanie, na które się wszyscy zgadzamy. Zaproponował rozmowy ze sobą i swoimi współpracownikami" - relacjonował.

Innym tematem rozmowy z szefem rządu było rozporządzenie ministerstwa finansów z 23 grudnia ubiegłego roku w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych. Według Porawskiego, Donald Tusk miał zasugerować samorządowcom, by skierowali do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą rozporządzenia MF.

"Premier zaproponował również rozmowę merytoryczna na temat tego rozporządzenia i na temat zmian, których byśmy oczekiwali w tym rozporządzeniu. My więc taką rozmowę w najbliższym czasie odbędziemy" - zaznaczył sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Wcześniej Związek Miast Polskich zamówił opinię prawną dotyczącą rozporządzenia MF. Według tej opinii, której autorem jest prof. Michał Kulesza, rozporządzenie narusza przepisy ustawy zasadniczej, a także ogranicza samodzielność jednostek samorządu terytorialnego.

Wiceprezes Związku Powiatów Polskich Jan Grabkowski powiedział PAP, że jest zadowolony z wtorkowego spotkania. "Ustaliliśmy, że rozmawiamy, bo jest to problem nie tylko rządu, ale i całego państwa, więc musimy rozmawiać. Umówiliśmy się więc na kolejne spotkania i będziemy ten temat analizować - mam na myśli i rozporządzenie Ministerstwa Finansów, i plany ustawy, gdzie ogranicza się wydatki samorządu" - zaznaczył Grabkowski. (PAP)

 

mkr/ par/