Jak przekazał PAP rzecznik wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube, „przekazane przez wojewodę wielkopolskiego środki mają zostać przeznaczone na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, m.in. tablic interaktywnych, projektorów, głośników czy monitorów”.

Początkowa kwota, jaką placówki w Wielkopolsce miały otrzymać wynosiła 7,3 mln. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wystąpił z wnioskiem do minister edukacji Anny Zalewskiej i kwota została zwiększona o niemal 1 mln zł tak, aby wszystkie zainteresowane programem szkoły mogły skorzystać z dofinansowania.

„Decyzja pani minister Anny Zalewskiej była bardzo pozytywna. W rezultacie do wielkopolskich szkół w ramach programu +Aktywna tablica+ trafi 8,3 mln zł. Ta kwota pozwoliła nam objąć aż 602 placówki publiczne i niepubliczne w naszym województwie. Mam nadzieję, dzięki programowi uda się poprawić warunki technologiczne w szkołach” – podkreślił wojewoda wielkopolski.

Hofmann zaznaczył, że środki mają trafić do szkół pod końca października. Dofinansowanie otrzymają szkoły m.in. w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Szamotułach, Pleszewie, Gołańczy, Wrześni, Pile i niemal 50 placówek w samym Poznaniu.

Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”, rząd przyjął 19 lipca tego roku.

Na realizację programu „Aktywna tablica” w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279,3 mln zł, z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa, w 20 proc. natomiast stanowi wkład własny organów prowadzących szkołę. (PAP)