Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 otrzymało 29 projektów samorządów prowadzących szkoły i organizacji zajmujących się działalnością edukacyjną.

Przedsięwzięcia zakładają m.in. wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych, poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane we współpracy z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół.

Dzięki unijnemu wsparciu szkoły mogą stworzyć warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Niezbędne wyposażenie zyskają szkolne pracownie, a nauczyciele będą mogli podnieść swe kompetencje nauczania przez eksperyment. Szkoły otrzymają też środki na pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach z projektu do końca roku szkolnego skorzysta ponad 200 uczniów. Dzięki ponad 500 tys. zł wsparcia będą oni mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (klasy I i II). "Trzecioklasiści będą przygotowywali się na dodatkowych sobotnich zajęciach do egzaminu gimnazjalnego. Młodzież dowożona z terenu całej gminy będzie miała zapewniony posiłek w przerwie zajęć" – opisywał w rozmowie z PAP dyrektor szkoły Jan Cedro.

Dodatkową formą pomocy dla uczniów będzie platforma e-learningowa. Uczniowie - w przypadku trudności z nauką w trakcie pobytu w domach - będą mogli skorzystać ze wsparcia dyżurującego przy komputerze nauczyciela. Zaplanowano też dodatkowe lekcje dla chętnych z jęz. angielskiego, niemieckiego i informatyki.

W szkole powstanie też wyposażona w nowoczesny sprzęt pracownia do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Znajdą się w niej m.in. zestawy elektronicznych czujników do przeprowadzania doświadczeń przyrodniczych oraz mikroskopy cyfrowe. Czujniki będą odczytywać dane z ogródka meteorologicznego przy budynku szkoły. "To okazja, żeby wreszcie uwodnić uczniom, że teoretycznie trudne przedmioty jak biologia, chemia, fizyka, matematyka i geografia można łączyć w całość" – ocenił Cedro.

W pracowni znajdą się też mobilne komputery z kamerą 3D i drukarka 3D oraz tor powietrzny, umożliwiający demonstrację praw fizyki. 60 uczniów szkoły weźmie udział w czterodniowym obozie naukowym w Zakopanem. Nauczyciele na specjalnych szkoleniach dowiedzą się jak lepiej wykorzystywać w edukacji multimedia i sprzęt informatyczny.

Cedro podkreślił, że gdyby nie realizacja niełatwych do zorganizowania i rozliczenie projektów UE, szkołom trudno byłoby wzbogacić się o nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Ponad 1,1 mln zł dofinansowania wykorzysta gmina Mniów na zajęcia dla co najmniej 133 uczniów z dwóch gimnazjów. Jak powiedziała PAP inspektor ds. pozyskiwania funduszy europejskich w Urzędzie Gminy w Mniowie Irena Skowron, w projekcie będą uczestniczyli uczniowie z niską średnią ocen – aby mogli poprawić wyniki w nauce.

Oprócz zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych zaplanowano wyjazdy dydaktyczne m.in. do pobliskiego planetarium i ośrodka edukacji przyrodniczej, także do ogrodu botanicznego, teatru i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wczesną wiosną będzie też tygodniowy wyjazd w Tatry połączony z nauką ekologii i nauką jazdy na nartach. Projekt będzie realizowany przez dwa lata.

Niemal 940 tys. zł otrzymało III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Głównym celem zaplanowanego na dwa lata przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji kluczowych u uczniów na dodatkowych lekcjach, zajęciach i warsztatach pozaszkolnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej i wdrożenie programu wspomagania pracy nauczycieli.

Łączna wartość wszystkich 29 projektów to ponad 14,2 mln zł, a unijne dofinansowania wyniesie ponad 12,5 mln zł. Pozostałe środki to wkład własny beneficjentów. Kolejny konkurs w ramach tego działania RPO ma być ogłoszony w pierwszym kwartale 2017 r. (PAP)