Pieniądze pochodzą z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Połowa środków, którymi dysponuje wojewoda podlaski, ma trafić na drogi gminne, połowa na powiatowe.

W naborze na 2017 rok samorządy złożyły do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sumie 113 wniosków na przebudowę, budowę lub remonty 234 km dróg lokalnych. 15 projektów odpadło, bo albo dostały negatywną ocenę formalną, albo były to wnioski złożone ponad limity, które obowiązują samorządy.

Do oceny merytorycznej komisja konkursowa zakwalifikowała 98 wniosków, tworząc tzw. wstępną listę rankingową. Do połowy listopada wnioskodawcy mogą składać odwołania. Do końca listopada będzie wiadomo, które samorządy dostaną rządowe dotacje - poinformowała w czwartek PAP zastępca dyrektora wydziału infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Ewa Stachowicz.

Dotacje rządowe stanowią połowę wartości planowanych inwestycji, drugie tyle dokładają samorządy.

Na opublikowanej wstępnej liście rankingowej znalazły się wszystkie wnioski, które przeszły ocenę formalną. Zgodnie z zasadami programu, o ocenie decydowały m.in. takie kryteria jak: znaczenie danej drogi dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych, czy spójność dróg w regionie.

Dofinansowanie dostaną najlepiej ocenione wnioski w kolejności miejsc na liście rankingowej, do wyczerpania pieniędzy.

Na przykład na 2,8 mln zł dofinansowania liczą władze Suwałk, które chcą rozbudować 2,8 km ul. Staniszewskiego. Inwestycja znalazła się na czwartym miejscu listy dróg powiatowych (Suwałki ubiegają się o pieniądze jako miasto na prawach powiatu). Całkowita wartość projektu szacowana jest na 5,6 mln zł.

Na 9. miejscu tej samej listy znalazł się wniosek suwalskiego starostwa na przebudowę tej samej drogi, odcinka o długości 3,5 km, od granic administracyjnych Suwałk w kierunku Płociczna. Tu dofinansowanie wynosi 1,5 mln zł, zaś całkowity koszt inwestycji to 3 mln zł.

"Wstępna wysoka ocena pozwala mieć nadzieję, że w przyszłym roku uda zrealizować się obie inwestycje. Dzięki temu, kosztem blisko 9 mln zł, powstanie zupełnie nowa droga do Płociczna wraz z oświetleniem i ścieżką rowerową" – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Zaznaczył, że inwestycja jest możliwa dzięki dobrej współpracy miasta ze starostwem powiatowym i gminą Suwałki.(PAP)