Przetarg dotyczył będzie dzierżawy MOP-ów: Paszczyna Płn (kategoria III), Paszczyna Płd (kat.II), Łukawiec (kat.II), Pawłosiów (kat.III), Cieszacin (kat.II), Chotyniec (kat.II) i Hruszowice (kat.III). 

Jak poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, szczegółowe warunki zostaną podane w ogłoszeniu przetargowym. 

„Ogólnie przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do rozbudowy MOP o stacje paliw, część usługowo-gastronomiczną oraz ewentualnie o część noclegową. Będzie również zobligowany do zapłaty odpowiedniej kwoty naliczanej od sprzedaży paliw oraz od przychodu w pozostałych elementach działalności gospodarczej np. sprzedaży detalicznej, działalności gastronomicznej i hotelowej” - wyjaśniła Rarus. 

Rzeczniczka zaznaczyła, że rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić do końca I połowy tego roku. Zastrzegła jednak, że wszystko będzie zależeć m.in. od ilości złożonych ofert i ich poprawności. 

Planowany przetarg na dzierżawę MOP-ów przy A4 jest już kolejnym. Rarus podkreśliła, że oferta z każdym przetargiem jest coraz bardziej atrakcyjna. 

„Cały czas wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przyszłych dzierżawców. Zmniejszane są kryteria wejścia, zakresy wymaganych inwestycji, a co za tym idzie, koszty realizacji MOP-ów czy wysokość czynszów potencjalnego dzierżawcy” - dodała. 

Ostatni przetarg na dzierżawę MOP-ów przy autostradzie A4 zakończył się w połowie ubiegłego roku. Dotychczas, pomimo ogłoszonych kilku postępowań przetargowych, udało się pozyskać tylko jednego inwestora. 

Jedynym wydzierżawionym MOP-em jest MOP Palikówka, który zlokalizowany jest na wschód od Rzeszowa (południowa jezdnia A4). Umowę dzierżawy na 20 lat podpisano z koncernem Orlen, który wybuduje m.in. stacje paliw, obiekty gastronomiczne i noclegowe. 

Aktualnie na podkarpackim odcinku autostrady A4 do użytku oddanych jest 8 par MOP-ów, wśród nich są także te, które objęte są przetargiem. Wszystkie wyposażone są w toalety oraz miejsca parkingowe. Na MOP-ach objętych przetargiem powstać mają dodatkowo m.in. stacje paliwowe, obiekty gastronomiczne oraz hotele. MOP-y zlokalizowane są średnio co ok. 20 km. 

MOP-y, które są przy polskich autostradach dzielą się na trzy kategorie. Pierwsza to miejsca o funkcji wypoczynkowej, gdzie znajdują się tylko m.in. parkingi i sanitariaty. MOP-y kategorii II dodatkowo mają stacje paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe czy punkty informacji turystycznej. Natomiast MOP-y kategorii III mają również obiekty noclegowe. 

Autostrada A4 jest częścią biegnącej z Europy Zachodniej na Ukrainę trasy, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym; przecina on Polskę od zachodniej granicy z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca przez m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Łączna długość autostrady A4 w Polsce wynosi ok. 670 km. (PAP) 

Dowiedz się więcej z książki
Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł