Jak powiedziała Leniart, w trakcie uroczystości, z przyznanych samorządom pieniędzy aż 15,6 mln zł przeznaczona będzie na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych. Natomiast pozostałe 400 tys. zł na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku osuwisk.

„Łącznie na realizację tych zadań przyznanych zostało 75 promes, w tym 74 dla miast i gmin oraz jedną dla powiatu” - powiedziała wojewoda.

Dzięki tym promesom zostanie przywróconych bądź przebudowanych 44,5 km infrastruktury drogowej, w tym m.in. trzy przepusty oraz jeden most oraz 6 km rowów melioracyjnych. Leniart zaznaczyła, że w ramach przyznanych pieniędzy opracowane zostaną również trzy projekty budowlane oraz trzy dokumentacje geologiczno-inżynierskie zabezpieczenia osuwisk.

„Ufam, że te środki zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczenia dla pożytku województwa i mieszkańców” - powiedziała wojewoda.

Razem z promesami wręczonymi w czwartek samorządy województwa podkarpackiego otrzymały w tym roku już 115 promes na 57,3 mln zł.

Jak powiedziała PAP Leniart, z dotychczasowych informacji od samorządów wynika, że nie mają one żadnych problemów w realizacji przyznanych wcześniej promes.

„Obserwujemy jedynie zjawisko, że pojawiają się stosunkowo niewielkie oszczędności poprzetargowe. W ubiegłym roku były one nawet na poziomie 30 proc., to oznaczało, że po rozliczeniu promesy następował zwrot (oszczędności) do budżetu i była szansa na przekazanie tych środków na promesy dla innych samorządów. W tym roku oszczędności poprzetargowe są na poziomie ok. 9 proc.” - dodała. (PAP)