Jak powiedziała w trakcie uroczystości przekazania promes wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Przypomniała, że wszystkie powiaty i gminy zgłosiły do dofinansowania po trzy zadania.

„Dziś na ręce wszystkich starostów przekazuję promesy na pierwsze zadania. Na ręce wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przekazuję promesy na dwa zadania. Pozostałe zgłoszone zadania będziemy dofinansowywać w ramach oszczędności po przetargowych. Dodatkowo, w drugiej połowie roku, będę wnioskowała do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o kolejne promesy, aby w pełni sfinansować wszystkie zadania zgłoszone przez podkarpackie samorządy” - zapewniła wojewoda.

Z prawie 70 mln zł 45 mln zł trafi do gmin i powiatów na remonty i odbudowę dróg, mostów, sieci kanalizacyjnej, budynków użyteczności publicznej i przebudowę infrastruktury ujęcia wody.

Pozostałe środki otrzymało 17 samorządów na zadania związane z usuwaniem skutków osuwisk. Wśród nich największą dotację (6 mln zł) dostał powiat strzyżowski. Jak powiedział PAP starosta tego powiatu Robert Godek, pieniądze będą wydane na zabezpieczenie drogi powiatowej Żarnowa - Glinik Zaborowski-Zaborów.

„Tam mamy jedno z największych osuwisk w powiecie. To bardzo trudny teren - pomiędzy Wisłokiem a zboczem góry. Na skutki tego osuwiska narażone są budynki prywatne i mieszkańcy wielokrotnie prosili nas o to, aby je zabezpieczyć, bo boją się o swój dobytek” - dodał Godek.

Przygotowana jest już potrzebna dokumentacja do zabezpieczenie tego osuwiska. Jak podkreślił starosta, prace przygotowawcze do tej inwestycji trwały kilka lat. Osuwisko ma być zabezpieczone do listopada br.

W sumie w latach 2010-2015 podkarpackie samorządy otrzymały z budżetu państwa na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i na zabezpieczenie osuwisk ponad 700 mln zł. (PAP)