Piechociński ocenił, że przed samorządami bardzo trudny kolejny rok - w roku wyborczym (2014) muszą sobie one poradzić z pogarszającym się otoczeniem gospodarczym, politycznym i społecznym.

"Państwo, gospodarka, społeczeństwo, ale przede wszystkim samorząd to istotny element, fundament naszego państwa wspólnego, który jest w pogarszającej się sytuacji. Rosną zadania, rosną wyzwania, a możliwości są coraz mniejsze, a także chęć do takiego rzeczywistego społecznego działania w wielu przestrzeniach wygasa" - powiedział szef PSL.

Podkreślił, że budowanie patriotyzmu gospodarczego, a zwłaszcza patriotyzmu dnia codziennego jest obecnie sprawą fundamentalną, bowiem - jak ocenił - "dzisiejszy świat, a zwłaszcza szczególnie świat europejski ma poważny kryzys". "W pierwszej kolejności nie jest to kryzys gospodarczy i społeczny, ale kryzys postaw, zrzucania z siebie odpowiedzialności, wskazywania na innych, dostrzegania, że to belka w ich oku psuje ten nasz świat" - powiedział wicepremier.

Program forum samorządowego PSL obejmował m.in. prezentację i dyskusję nad tzw. raportem Hausnera pt. "Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania", który wśród "chorób" toczących samorządy wskazał problemy finansowe, biurokrację i niewłaściwe zagospodarowanie przestrzenne.

Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce przedstawiła w styczniu br. grupa ekspertów pod kierunkiem b. wicepremiera, ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej, obecnie m.in. członka Rady Polityki Pieniężnej, prof. Jerzego Hausnera.

Ponadto uczestnicy forum rozmawiali nt. programowania perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem programów regionalnych oraz rozwoju obszarów wiejskich. Poruszona została także kwestia finansów publicznych samorządu terytorialnego jako niezbędnego elementu rozwoju; debatowano także nad aktualnymi problemami i przyszłymi wyzwaniami, jeśli chodzi o funkcjonowanie powiatów i gmin.