Celem przedsięwzięcia, zrealizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle n. Notecią, było stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i warunków do powstania 500 nowych miejsc pracy.

"Naszym inwestorom gwarantujemy m.in. czynsz nieprzekraczający 1 tys. zł miesięcznie netto za dzierżawę działki przez pierwsze 10 lat. Przedsiębiorcy mogą liczyć też na zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz ulgi podatkowej w przypadku włączenia parku do Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, o co mocno zabiegamy" - zapowiedział burmistrz Nakła nad Notecią Sławomir Napierała.

Zaznaczył, że inwestorzy, którzy zechcą wybudować zakłady na ternie parku będą mogli bezpłatnie skorzystać ze wsparcia przedstawicieli gminy we wszystkich kwestiach formalno-prawnych.

W ramach inwestycji wykonano kompleksowe uzbrojenie parku. Zbudowano sieć wodociągową o długości 2,7 km, sieć kanalizacyjną i deszczową o długości 7 km oraz sieć energetyczną o długości 2,5 km. m. Na terenie parku powstała 2,8-kilometrowa sieć drogowa wraz chodnikami i oświetleniem.

Park przemysłowy powstał w Paterku, w odległości 3 km od powiatowego Nakła nad Notecią, przy drodze wojewódzkiej nr 241 Rogoźno - Tuchola.

We wrześniu oddano do użytku 2,3-kilometorową obwodnicą Nakła nad Notecią w ciągu drogi krajowej 241, która stanowi obejście miasta od strony północnej. Dzięki inwestycji wyprowadzono ruch ciężkich samochodów z centrum miasta, a także poprawiło się skomunikowanie miejscowej cukrowni i terenów obecnie powstałego parku przemysłowego w Paterku z drogą krajową nr 10. Koszt budowy obwodnicy wyniósł 64 mln zł, z czego połowę stanowiło dofinansowanie z RPO.

Wsparcie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych ze środków RPO, przewidzianych na lata 2007-2013, w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało 11 gminach. Łącznie dofinansowanie wyniosło 79,5 mln zł. (PAP)