Żegarska poinformowała PAP, że w wydziale cywilnym Sądu Okręgowego zarejestrowanych jest już 12 skarg związanych z pierwszą turą wyborów samorządowych. Być może do biura podawczego wpłynęły kolejne, ale nie zostały jeszcze zarejestrowane.

Wszystkie skargi dotyczą uchybień mających wpływ na ważność wyborów; większość tych skarg, bo aż 7, dotyczy wyborów w gminie Jeziorany - podkreśliła sędzia.

"Doszło tam do sporządzenia błędnego spisu wyborców w okręgu 14 i 15. To sprawiało, że ludzie, którzy chcieli oddać głosy nie mogli tego zrobić aż do godz. 17, gdy na skutek interwencji przewodniczącego komisji obwodowej poprawiono te spisy. W gminie tej różnice w uzyskanych przez radnych głosach wynoszą 2-3 głosy i wnioskodawcy podnoszą, że błędne spisy mogły mieć wpływ na wynik wyborów" - wyjaśniła sędzia Żegarska.

Kolejne skargi na sposób przeprowadzenia wyborów wpłynęły z Bartoszyc (podniesiono tam niewłaściwe losowanie kandydatów na radnych, którzy uzyskali taką samą liczbę głosów), Szczytna i Olsztyna (tu wnioskodawca twierdzi, że zbyt duża liczba głosów nieważnych pozwala na stwierdzenie sfałszowania wyborów).

Sędzia Żegarska podała PAP, że niemal wszystkie wnioski zawierają błędy formalne i wnioskodawcy muszą je poprawić w ciągu 7 dni od daty powiadomienia ich o tym przez sąd (w praktyce oznacza to nawet końcówkę przyszłego tygodnia).

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, protest można wnieść do właściwego sądu okręgowego w terminie 14 dni od dnia wyborów, a sąd ma następnie 30 dni na jego rozpoznanie. Postępowanie takie prowadzone jest w składzie trzech sędziów i z udziałem danego komisarza wyborczego oraz przewodniczącego właściwej komisji wyborczej.

O zakończeniu postępowania w sprawie ważności wyborów do rady samorządu lub w przypadku radnego takiej rady, właściwy sąd okręgowy musi powiadomić autora protestu, a także konkretnego wojewodę, komisarza wyborczego i szefa stosownej komisji wyborczej. Od decyzji danego sądu okręgowego przysługuje zażalenie do właściwego sądu apelacyjnego, który ma 30 dni na rozpoznanie sprawy. Przeprowadzenie ponownych wyborów zarządza wojewoda w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania sądowego. (PAP)