Radni postanowili, że na terenach zielonych nie będą mogły przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W ocenie wojewody decyzja ta uderza w konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa, bo przebywanie w parku "pod wpływem" samo w sobie nie wystarczy, by wyodrębnić określoną grupę gości parku i zróżnicować ich sytuację prawną w stosunku do pozostałych mieszkańców.

Co innego - napisał wojewoda - gdyby zakaz objął osoby nietrzeźwe, ale ze wskazaniem, że tylko wtedy, gdy naruszają porządek publiczny. A tego radni nie doprecyzowali. (PAP)

mp/