Jak poinformował urząd, rudzcy radni "rozszerzyli katalog nagród za przekazanie straży miejskiej lub policji wiarygodnych informacji o osobach działających przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu".

Nagroda w wys. 1 tys. zł za pomoc w ujęciu sprawcy wandalizmu dokonanego w mieście przyznawana jest od 2008 roku. "Dotąd premiowana była i nadal będzie pomoc w schwytaniu pseudografficiarzy. Jakiś czas temu jedną z takich nagród otrzymała kobieta, która zauważyła, jak w jednej z dzielnic niszczone są elewacje" - powiedział Adam Nowak z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

Dotąd miasto przyznało siedem nagród finansowych, z czego cztery w 2011 roku. "Pieniądze przyznawane są każdemu, kto wskaże sprawcę lub przekaże informację powodującą jego ukaranie. Istotny jest skutek, czyli zidentyfikowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy czynu zabronionego" – poinformowało biuro prasowe urzędu.

Nowak wskazał, że "dzisiejsza uchwała poszerzyła katalog nagradzanych informacji o dane dotyczące kradzieży elementów infrastruktury na terenie miasta". "Na wprowadzenie zmian w uchwale wpływ miało kilka spraw. Z jednej strony wzrasta liczba kradzieży różnych elementów infrastruktury, z drugiej zaś powstaje coraz więcej obiektów o charakterze rekreacyjno-sportowym, które mogą stać się dodatkowym łupem złodziei" - podano w czwartek.

Jak wynika z danych rudzkiego samorządu na akty wandalizmu najbardziej narażone są "elewacje budynków, wiat przystanków autobusowych i tramwajowych, przyuliczne kosze na śmieci, klosze lamp oświetlenia ulicznego i klatki schodowe budynków wielorodzinnych". Znikają m.in. metalowe elementy infrastruktury, takie jak studzienki kanalizacyjne oraz metalowe wkłady koszy na śmieci. W 2014 roku najwięcej studni kanalizacyjnych skradziono w dzielnicach: Ruda (12) i Bielszowice (11).

 

Ponadto, jak informuje Urząd Miasta, zdewastowano m.in. latarnie w Parku Dworskim na nowo wybudowanym wybiegu dla psów, a w ośrodku sportowym Burloch Arena wypalono murawę. W dwóch miejscach zniszczono też urządzenia służące do zabawy.

"Jeżeli chcemy żyć w przyjaznym środowisku, musimy dbać o urządzenia, z których wspólnie korzystamy. Mam nadzieję, że ten finansowy bonus w postaci 1000 zł będzie dodatkowym bodźcem do zaangażowania się w sprawy miasta" - zaznacza urząd.(PAP)