Obecnie sandomierskie muzeum ma trzy organy prowadzące: miasto, powiat i samorząd regionalny. Rolę wiodącego organu prowadzącego, który będzie pokrywać połowę kosztów funkcjonowania placówki – 1 mln zł, od stycznia przejmie miasto. Własnością gminy są także: trasa podziemna i Brama Opatowska – zabytki ściągające do Sandomierza turystów.

W środę Rada Powiatu podjęła uchwałę o przekazaniu placówki samorządowi gminnemu.

„Inicjatywa taka wyszła od gminy. Chcemy, aby wszystkie placówki kulturalne w mieście były w jednym ręku. To pozwoli na dofinansowanie działalności muzeum z zarabiających pieniądze obiektów turystycznych. Jest też szansa na lepsze promowanie obiektu i zarządzanie nim” - uznała w rozmowie z PAP wiceburmistrz Sandomierza, Ewa Gądek.

Plany poparł starosta sandomierski Stanisław Masternak. Podkreślił, że uchwały rad samorządów to pierwszy krok w przekazaniu placówki, ostatecznym będzie podpisanie umowy. Chce także, aby miasto zadeklarowało w niej pisemnie, że nie będzie ograniczać dotychczasowej działalności kulturalnej muzeum.

Także Urząd Marszałkowski w Kielcach dostrzega w przejęciu muzeum przez miasto szansę na objęcie wspólnym programem zwiedzania zabytków Sandomierza. Obecnie miasto odwiedza około 300 tys. turystów rocznie. Dzierżawione przez PTTK atrakcje turystyczne odwiedza około 170 tys. osób, a położone nieco dalej muzeum - już tylko 60 tys. osób.

„Miasto będzie mogło teraz stworzyć np. Sandomierski Bilet Kulturalny, który zapewni wstęp do wszystkich trzech placówek, co na pewno zachęci turystów do obejrzenia wystaw czasowych i zbiorów dotyczących historii Sandomierza. Takie pakietowanie wstępu do obiektów turystycznych i kulturalnych sprawdza się bardzo dobrze na całym świecie” - powiedział PAP dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Jacek Kowalczyk.

Sandomierskie Muzeum Okręgowe zostało utworzone w 1921 roku przy Polskim Towarzystwie Krajoznawczym w Sandomierzu - wówczas jako Muzeum Ziemi Sandomierskiej działające w siedzibie towarzystwa przy ul. Żeromskiego. Eksponaty - zabytki archeologiczne, numizmaty, okazy mineralogiczne, entomologiczne i zabytki kultury materialnej związane z Ziemią Sandomierską - pochodziły ze zbiorów prywatnych założycieli i sympatyków muzeum.

W czasie II wojny większość cennych zbiorów uległa zniszczeniu. Dopiero w 1956 roku ministerstwo kultury podjęło decyzję o wznowieniu działalności muzeum z siedzibą w XVII-wiecznej kamienicy Oleśnickich. Nazwa i siedziba placówki po raz kolejny zmieniła się w 1980 roku, kiedy przekształcono ją na Muzeum Okręgowe-Muzeum Literatury, utworzone dla podkreślenia związku Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem. Siedzibą placówki stał się budynek przy ul. Katedralnej, gdzie pisarz się zatrzymywał.

Obecna nazwa Muzeum Okręgowego w Sandomierzu funkcjonuje od 1986 roku. Od tego czasu siedzibą placówki jest zabytkowy zamek sandomierski, którego ufundowanie przypisuje się Kazimierzowi Wielkiemu.

Zbiory muzeum są związane z Sandomierzem i Ziemią Sandomierską. Placówka ma w swoich zasobach zabytki z epoki kamienia, brązu, żelaza, średniowiecza, przedmioty kultury materialnej, duchowej i społecznej mieszkańców oraz kolekcje malarstwa grafiki i rysunku od XVIII wieku do czasów współczesnych.(PAP)

and/ hes/