Wartość inwestycji to 70,3 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 wyniesie 28,9 mln zł. Pozostałą część wydatków związanych z utworzeniem Centrum poniesie miasto.

Marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak przypomniała, że w lipcu 2012 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę o przekazaniu nieodpłatnie miastu Gorzów Wlkp. terenu i obiektów poszpitalnych, na których miało zostać utworzone centrum edukacji, kształcące młodzież zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Jego działalność ma się rozpocząć we wrześniu 2019 r.

"Piękny tutaj ten kompleks będzie służył edukacji nie tylko mieszkańcom Gorzowa, podregionu gorzowskiego, całego regionu lubuskiego, myślę, że będą do nas przyjeżdżać spoza naszego regionu. (...) Lwią cześć dokłada miasto. (...) Gratuluję prezydentowi wyboru priorytetów, ponieważ nie ma nic ważniejszego, jak inwestycje w kapitał ludzki, w edukację. Oczywiście ważne są chodniki, drogi, ale najważniejsi są ludzie, którzy po nich chodzą" – mówiła marszałek.

Dodała, że trzeba przy tym sprostać wymaganiom rynkowym. "Musimy dostosować kształcenie zawodowe do potrzeb biznesu, do potrzeb rynku pracy, do potrzeb młodych ludzi, którzy chcą mieć taki zawód, w którym znajdą dobre zatrudnienie, dobrze płatne" – zaznaczyła Polak.

"To będzie wyjątkowa szkoła, szkoła zindywidualizowana, szkoła, która stawia bardzo mocno na rozwój młodego człowieka. Bez tego wsparcia finansowego nie byłaby możliwa realizacja tego projektu" – powiedział prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

Centrum powstanie z przebudowanych poszpitalnych budynków przy ul. Warszawskiej. Zostaną do niego przeniesione Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego.

Placówka będzie dysponować nowoczesną infrastrukturą edukacyjną z pracowniami i warsztatami zawodowymi, halą sportową i boiskami. Na jej terenie znajdą się również place zabaw, interaktywne wystawy techniki i nauki. Planowane jest też utworzenie Centrum Doradztwa Zawodowego.

Zgodnie z przyjętą koncepcją, Centrum ma przygotowywać ludzi do pracy w takich branżach, jak automotive, transport, spedycja, logistyka, budownictwo, mechanika i stolarstwo. Nauka ma odbywać się we współpracy z pracodawcami i obejmować zawody poszukiwane na rynku.

Inwestycja obejmie adaptację istniejących sześciu budynków i budowę nowych obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Łączna powierzchnia kompleksu wyniesie ponad 10 tys. m kw. Jego wyposażenie pochłonie ok. 13 mln zł.

Architektura nowych budynków ma być tłem dla istniejącej zabudowy. Nowe gmachy mają się składać z prostych brył wykończonych szlachetnymi materiałami - klinkierem o stonowanej kolorystyce, szkłem i stalą. Elewacje istniejących budynków zostaną poddane renowacji, by nie zaburzyć ich obecnego wyglądu. (PAP)

mmd/ karo/