Ogółem mieszkańcy Lublina złożyli 333 projekty. Po ocenie formalnej zespół powołany przez prezydenta Lublina uznał, że 233 z nich nadają się do realizacji w przyszłym roku. Pełną listę wniosków, wraz z opiniami, opublikowano w środę na stronie www.obywatelski.lublin.eu.

„Te projekty oceniamy bardzo wysoko. Niektóre są znakomite, dobrze wkomponowane w potrzeby społeczności lokalnych. Staraliśmy się jak najwięcej projektów dopuścić do kolejnego etapu, a nie kwalifikujemy tylko tych, które nie spełniły wymogów formalnych” – powiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk na konferencji prasowej.

10 mln zł budżetu obywatelskiego w Lublinie podzielono na dwie części: 5,5 mln zł przeznaczono na sfinansowanie projektów wartych do 500 tys. zł, a 4,5 mln zł – na projekty „duże” od 500 tys. do 1,5 mln zł.

Mieszkańcy zgłosili 251 projektów „małych”, spośród których pozytywnie zweryfikowano 179, oraz 82 projekty „duże”, z których 54 uzyskały pozytywną opinię.

Większość projektów dotyczy poprawy jakości życia i estetyki w dzielnicach, urządzenia boisk, placów zabaw, terenów zielonych, budowy parkingów, modernizacji ulic oraz chodników, a także poprawy oświetlenia. Pojawiły się projekty niewymagające inwestycji, takie jak przeprowadzenie kampanii w mediach pod hasłem „Sprzątam po moim psie” czy powołanie młodzieżowej orkiestry symfonicznej.

100 projektów negatywnie oceniono, głównie dlatego, że nie były zlokalizowane na gruntach miejskich, ich realizacja już trwa, koszty są zbyt wysokie bądź nie mieszczą się w zadaniach samorządu miasta. Odrzucono m.in. wniosek o wydawanie biuletynu o tematyce wyznaniowej.

Teraz projekty mają być przedmiotem społecznej dyskusji. Samorząd udostępni na ten cel pomieszczenia w szkołach i bibliotekach.

Głosowanie rozpocznie się 24 września i będzie trwało do 8 października. Będzie odbywało się w bibliotekach, biurach obsługi mieszkańców, a także za pośrednictwem internetu. Każdy mieszkaniec Lublina, który ukończył 16 lat będzie mógł wskazać do realizacji trzy projekty „duże” i pięć „małych”.

Żuk poinformował, że uzupełnieniem budżetu obywatelskiego będą w przyszłym roku tzw. inicjatywy lokalne. Mają to być przedsięwzięcia inicjowane przez mieszkańców lub organizacje społeczne, które zadeklarują udział w ich realizacji. Na wrześniowej sesji rady miasta ma być przyjęta uchwała precyzująca kryteria oceny takich wniosków. Pula pieniędzy przeznaczona na ich realizację określona zostanie w późniejszym terminie – zapowiedział Żuk.

Udział mieszkańców będzie mógł polegać na wkładzie finansowym, rzeczowym lub pracy społecznej. Żuk podkreślił, że zależy mu szczególnie na aktywności mieszkańców, która mogłaby polegać, np. na prowadzeniu zajęć sportowych czy kulturalnych z dziećmi bądź młodzieżą. „Jest duże zainteresowanie takimi zajęciami, mamy dużo infrastruktury, brakuje animatorów” – mówił Żuk. (PAP)

kop/ amac/