Deficyt w wysokości 123 mln zł będzie sfinansowany z kredytu.

Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych PO i PSL, przeciw było 13 radnych PiS.

Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski podkreślił, przyszły rok będzie stał w regionie pod znakiem inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich. „Na inwestycje przeznaczonych zostało około 630 mln zł, czyli ponad połowę wszystkich wydatków. Najwięcej pochłoną koszty modernizacji dróg, przeszło 400 mln zł” – powiedział Sosnowski.

„Jest wielkie zapotrzebowanie na inwestycje drogowe, mamy tu ciągle lukę do nadrobienia. Wśród bolączek, które zgłaszają radni, powtarzają się narzekania na zły stan dróg. Dobrze, że Komisja Europejska w tej perspektywie finansowej zaczęła doceniać znaczenie dróg lokalnych” – dodał Sosnowski.

Radni PiS krytykowali budżet jako zachowawczy, który nie powoduje przyśpieszenia rozwoju regionu.

„To budżet przetrwania, a nie rozwoju. To, że są w nim pieniądze przeznaczone na budowę dróg, to jest rzecz oczywista, podobnie jak środki na zakup sprzętu medycznego. Ale nie widać w nim strategii, tego, co należy zrobić, szczególnie za dwa lata, kiedy pieniądze unijne się skończą. Nasz budżet, który dziś wynosi ponad 1 mld zł, bez funduszy unijnych skurczy się do poziomu 600-700 mln zł” – powiedział radny PiS Grzegorz Muszyński.

„Będzie nam bardzo trudno utrzymać tę substancję, którą dziś mamy. Nie widzimy w tym budżecie, ani w wieloletnim planie finansowym, perspektywy oddłużenia szpitali. W następnej perspektywie finansowej, jeśli nawet nasz region otrzyma środki unijne, to i tak jesteśmy tak zadłużeni, że już nie dostaniemy kredytów na udział własny” – dodał Muszyński.

Wydatki inwestycyjne w przyszłym roku mają wynieść 631 mln zł, co stanowi 51 proc. całego budżetu. Na remonty i modernizacje dróg przeznaczono prawie 409 mln zł, czyli blisko 65 proc. wartości wszystkich inwestycji.

Przebudowane i zmodernizowane mają być m.in. odcinki dróg wojewódzkich: nr 835 Lublin-Biłgoraj, nr 815 Wisznice-Lubartów, nr 837 Piaski-Sitaniec, nr 820 Sosnowica-Łęczna oraz nr 829 Łucka-Biskupice.

Ponad 90 mln zł zostało przeznaczone na inwestycje w szpitalach. Dokończona ma być rozbudowa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, powstać ma ośrodek onkologiczny w szpitalu w Białej Podlaskiej, planowana jest modernizacja oddziału neurologicznego w szpitalu w Zamościu.

Zakup taboru kolejowego ma pochłonąć ponad 50 mln zł.

Poziom zadłużenia na koniec przyszłego roku wynieść ma 790 mln zł, koszt obsługi długu sięgnie blisko 19 mln zł. (PAP)

autor: Zbigniew Kopeć

edytor: Dorota Skrobisz

kop/ skr/