Konkurs na wsparcie jednostek badawczo-rozwojowych wygrały dwa projekty: Akademii Sztuk Pięknych oraz Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Całkowita ich wartość to ponad 10 mln zł, w tym unijne dofinansowanie wyniesie 4 mln zł - poinformowała PAP rzeczniczka marszałka woj. łódzkiego Joanna Blewąska.

Łódzka ASP zrealizuje projekt dot. rozwoju wzornictwa przemysłowego w zakresie płytek i dekoracji ceramicznych w oparciu o badania naukowe. Wartość tego projektu wyniesie 7 mln zł (unijne dofinansowanie – 2,8 mln zł)

Uczelnia ma zakupić aparaturę badawczą do laboratoriów i utworzyć profesjonalne zaplecze do realizacji prac badawczo-rozwojowych. Prowadzone będą badania naukowe, które służyć będą przedsiębiorcom i rozwojowi kreatywnego i innowacyjnego przemysłu.

1,2 mln zł dofinansowania otrzyma Instytutu Włókiennictwa na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej na potrzeby badań nad bezpieczeństwem użytkowania wyrobów włókienniczych. Całkowita wartość projektu wyniesie 3 mln zł.

Instytut Włókiennictwa jest najstarszą placówką naukowo-badawczą przemysłu włókienniczego w Polsce. Planuje prowadzić nowatorskie w skali kraju badania, których rezultaty mają służyć zarówno instytucjom badawczym, jak i przedsiębiorcom, wpływając na poprawę bezpieczeństwa użytkowania badanych materiałów i produktów.

"Chodzi m.in. o wykrywanie niedozwolonych metali w skomplikowanych matrycach włókienniczych, w wodzie i innych roztworach wodnych substancji, stosowanych do modyfikacji wyrobów włókienniczych" - wyjaśniła Blewąska.

COP Urzędu Marszałkowskiego rozstrzygnęło także kolejny konkurs na dofinansowanie projektów z zakresu tzw. rozwoju otoczenia biznesu. 1,1 mln zł unijnego wsparcia otrzyma Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego na utworzenie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wartość tego projektu to 5,7 mln zł.

Do 2015 roku ŁARR ma stworzyć nowy inkubator przedsiębiorczości na terenie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego w Zduńskiej Woli. Projekt zakłada kompleksowy remont budynków. Powstanie nowoczesny, funkcjonalny obiekt spełniający potrzeby firm-lokatorów inkubatora przedsiębiorczości oraz pozostałych podnajemców biur czy magazynów. Szacuje się, że średnio inkubowanych będzie ok. 20 firm.

W początkowym etapie ich funkcjonowania zatrudnienie znajdzie około 40 osób, co przy założeniu średniego czasu przebywania firmy w inkubatorze na dwa lata, umożliwi zatrudnienie ok. 120 osób w ciągu sześciu lat działalności inkubatora.

2 mln zł dofinansowania otrzyma natomiast spółka Inforin na budowę platformy transferu technologii w obszarze aplikacji internetowych. Projekt zakłada stworzenie inkubatora przedsiębiorczości wspomagającego kompleksowo przedsiębiorców prowadzących działalność w tym segmencie - zarówno firmy wprowadzające na rynek aplikacje internetowe w celu samodzielnego świadczenia usług elektronicznych, jak i firmy IT wytwarzające aplikacje na zlecenie innych podmiotów. Całkowita wartość tego projektu to 3,6 mln zł.