"Takie projekty muszą kosztować, ale są to koszty bezpieczeństwa ludzi, ich dorobku i warsztatów pracy. Należy się cieszyć, że możemy je finansować częściowo ze środków europejskich" – podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Chroniący przed groźnym w skutkach wysokim poziomem Wisły wał był najsłabszą częścią systemu przeciwpowodziowego w dolinie Sartowice-Nowe, w powiecie świeckim. Efektem przebudowy, polegającej na stworzeniu przesłony przeciwfiltracyjnej, umocnieniu skarp, przebudowie przepustów oraz wykonaniu nowych przejazdów, jest poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie.

"Istotna dla mieszkańców jest budowa przesłony filtracyjnej w korpusie i podłożu wału o głębokości 12 metrów (...) Wał będzie stabilny, bezpieczny, woda przez koronę wału nie ma prawa się przedostać" - podkreślił Franciszek Złotnikiewicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Prace przy wałach przeciwpowodziowych podniosły też wartość gospodarstw rolnych.

"Bezpieczeństwo wzrosło - mamy w wale przysłonę na 12,5 metra w dół - a to przekłada się na wartość gruntów w gminie. Gdy ta inwestycja została zrobiona, momentalnie wartość gruntów wzrosła: ludzie chcą się tu osiedlać" - zaznaczył Andrzej Lorenc, wójt gminy Dragacz, na terenie której znajduje się wał.

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych kosztowała 15 mln zł. Pieniądze na inwestycję pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rezerwy celowej budżetu państwa.

W tym roku na inwestycje w dziedzinie melioracji i ochrony przeciwpowodziowej samorząd kujawsko-pomorski przeznaczył 40,6 mln zł. W listopadzie zakończyły się także roboty związane z innymi inwestycjami melioracyjnymi: przebudową wału przeciwpowodziowego Miejskiej Niziny Chełmińskiej w Chełmnie oraz gminach wiejskich Chełmno i Grudziądz oraz melioracją gruntów rolnych w gminie Papowo Biskupie w powiecie chełmińskim. Także te inwestycje zostały sfinansowane ze środków PROW i rezerwy celowej budżetu państwa.

W ramach pierwszej z nich, wartej ponad 13 mln zł, dokonano uszczelnienia wału na blisko siedmiokilometrowym odcinku metodą iniekcji bentonitowo-cementowych, umocnienia korony wału oraz budowy i przebudowy przepustów i przejazdów. Prace w gminie Papowo Biskupie, o wartości blisko 400 tys. zł, polegały na wykonaniu drenażu 32,5 ha gruntów ornych, co ma chronić je przed podtopieniami. (PAP)

olz/ amac/