„Nasz Regionalny Program Operacyjny opiewa na kwotę 1 903 540 287 euro. Doliczając wkład krajowy, czyli 335 918 874 euro, województwo kujawsko-pomorskie będzie dysponować rekordową kwotą 2 239 459 161 euro. To prawie 9,5 miliarda złotych” – powiedział marszałek.

Całbecki dodał, że zakończenie etapu uzgadniania dokumentu przez unijnych komisarzy jeszcze w tym roku jest dla regionu bardzo korzystne, ponieważ wraz z początkiem nowego roku będzie można planować wydatkowanie przyznanych województwu pieniędzy.

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego bazować będzie na dwunastu obszarach wsparcia, z których najwięcej pieniędzy uzyska „Pakiet terytorialny” – ok. 500 mln euro. Prawie 430 mln euro trafi na „Przedsiębiorczość i innowacje”, czyli podnoszenie poziomu konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw (zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym). 185 mln euro zasili obszar „Transport: drogi i kolej”, 178 mln euro – „Edukację”, 163 mln euro – „Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną” a 145 mln euro – „Rynek pracy”.

Obszar „Zrównoważona mobilność miejska” uzyska około 134 mln euro. Na walkę z wykluczeniem społecznym, aktywizację zawodową i wsparcie osób bezdomnych w ramach „Solidarnego społeczeństwa” trafi 125 mln euro.

Inwestycje związane ze służbą zdrowia oraz programy profilaktyki zdrowotnej otrzymają dofinansowanie na poziomie 112 mln euro, a przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, które znajdą się w obszarze „Ochrona środowiska: gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa” – 65 mln euro.

Około 15 mln mniej przeznaczone będzie na realizację obszaru „Cyfrowy region”, w ramach którego zaplanowano m.in. informatyzację administracji, służby zdrowia oraz kultury. Najmniej pieniędzy – 30 mln euro – zasili inwestycje z obszaru „Kultura”.

Według Całbeckiego rozpoczęcie wdrażania programu i ogłoszenie pierwszych konkursów odbędzie się w połowie 2015 roku.

W pierwszej kolejności ogłoszone zostaną konkursy dotyczące termomodernizacji obiektów, odnawialnych źródeł energii a następnie edukacji. (PAP)