„Funkcjonowanie Parku Kulturowego oceniamy dobrze, widać wiele zmian. Z dnia na dzień znikają kolejne reklamy, odsłaniając tradycyjne kamienice, które do tej pory były zakryte reklamami lub obcymi elementami zakłócającymi harmonię architektoniczną. Ale mamy jeszcze wiele do zrobienia. Trudno w jeden rok zmienić wszystko, co powstało przez ostatnie kilkadziesiąt lat” – ocenił Tomasz Filar, koordynator zespołu ds. wprowadzenia uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego ulicy Krupówki.

Władze Zakopanego od lat nie mogły poradzić sobie z psującym wizerunek miasta nieładem na Krupówkach. Psuły go głównie krzykliwe reklamy, niejednokrotnie rozciągnięte na całych fasadach oraz handel uliczny i nękający turystów przebierańcy proponujący fotografię za opłatą.

Według uchwały o Parku Kulturowym zakazany został handel na prowizorycznych straganach, a także tzw. sprzedaż "z ręki". Zakazano także wieszania wielkogabarytowych reklam i szyldów na elewacjach. Z deptaka faktycznie udało się usunąć większość zasłaniających kamienice reklam oraz w większości uporządkowano handel straganowy. W okresie nasilonego ruchu turystycznego, wciąż pojawiają się nielegalni handlarze.

„Niestety, część właścicieli budynków przy Krupówkach i handlarzy wciąż nie respektuje prawa. Nie dostosowują się do kierowanych pod ich adresem pism i nie przeszkadza im to, że ich budynki lub stoiska szpecą Zakopane, nie przystając do sąsiednich już dostosowanych, estetyką i dobrym gustem” – zauważył Filar.

Zakopiańska Straż Miejska w dalszym ciągu prowadzi intensywne kontrole. Strażnicy wystawili do tej pory 125 mandatów łamiącym przepisy o Parku Kulturowym, oraz dwukrotnie zarekwirowali towar nielegalnym handlarzom.

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami park kulturowy to określony obszar powoływany w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

Parki kulturowe funkcjonują już w kilkunastu miastach w Polsce. W Krakowie przepisy o parku kulturowym obowiązują od końca 2011 r. Dzięki temu starówka zmieniła swój wygląd, m.in. zniknęły reklamy szpecące kamienice. (PAP)