Za projektem budżetu głosowało 14 radnych, przeciw były dwie osoby, a sześć wstrzymało się od głosu.

Według skarbnik miasta Barbary Nowak priorytetem przyszłorocznego budżetu są wydatki majątkowe, które są związane z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. „Druga finansowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 nabiera rozpędu. Miasto chce po raz kolejny skorzystać z tej, jak ocenia wiele osób, ostatniej szansy pozyskania środków unijnych” – powiedziała Nowak.

Dochody miasta w przyszłorocznym budżecie wyniosą blisko 1,264 mld zł, z czego 1,129 mld zł to dochody bieżące. Dochody majątkowe wyniosą około 134 mln zł. Planowane wydatki w przyszłym roku przekroczą 1,407 mld zł. Wydatki bieżące wyniosą ponad 1,095 mld zł i będą niższe od tegorocznych o 16 mln zł. „Czeka nas duża dyscyplina jeśli chodzi o wydatki, bo dochody bieżące nie będą wyższe od tych z 2017 roku. W przyszłym roku nie zaplanowaliśmy bowiem żadnych podwyżek podatków, którymi są obciążani mieszkańcy” – podkreśliła skarbnik miasta.

Najwięcej wydatków w przyszłorocznym budżecie zostało zaplanowane na finasowanie placówek oświatowych (366 mln zł), na pomoc i politykę społeczną (319 mln zł) oraz transport i łączność (108 mln zł).

Wydatki majątkowe przekroczą 312 mln zł i będą większe od tych z 2017 roku o blisko 90 mln zł. „Już wiadomo, że pewne wydatki na tegoroczne inwestycje nie zostaną zrealizowane w takich wysokościach, jakie zaplanowano. Ponieważ dotyczą inwestycji wieloletnich, przenosimy te nie wydane kwoty na 2018 rok” – wyjaśniła Nowak. Skarbnik miasta dodała, że dzięki temu do przyszłorocznego budżetu wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – budowę hali sportowej przy III LO im. C.K. Norwida, której koszt wyniesie 6,43 mln zł.

„30 proc. tej kwoty, czyli 1,9 mln zł, chcemy pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 2,8 mln zł będzie pochodzić z zaplanowanych wydatków na inwestycje, które zostały przeniesione na 2019 rok. Pozostała część zostanie pokryta kredytem” – zaznaczyła skarbnik miasta.

Nowak dodała, że prawie 70 proc. wydatków majątkowych „będzie pokryte przez Unię Europejską”. W 2018 roku przy współudziale środków unijnych w stolicy regionu świętokrzyskiego będzie realizowana m.in. przebudowa ulicy Wapiennikowej, budowa Centrum Kształcenia Praktycznego i modernizacja dworca autobusowego. Deficyt w 2018 roku wyniesie prawie 144 mln zł. Zostanie pokryty z zaciąganych przez miasto kredytów długoterminowych i wolnymi środkami, które pozostaną na rachunku bankowym urzędu.

Zadłużenie miasta na koniec 2018 roku może wynieść około 895 mln zł. „Szacujemy jednak, że faktyczne zadłużenie będzie mniejsze i nie powinno przekroczyć 880 mln zł. Wynika to z tego, że na początku przyszłego roku spłacimy część kredytów, których terminy płatności przypadają na 2019 i 2020 rok” – podkreśliła Nowak.(PAP)