Pod koniec września ZTM zakończył badanie ofert w przetargu na obsługę komunikacji w mieście przez najbliższe 10 lat uznając za ważną droższą ofertę, jaką złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji (MPK). Prywatna spółka Michalczewski odwołała się w tej sprawie do KIO.

Jednym z warunków zamawiającego było dysponowanie przez przystępującego do postępowania bazą transportową o określonych parametrach lub posiadanie jej w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy. ZTM w decyzji wykluczającej z przetargu prywatną firmę uznał m.in., że nie jest ona w stanie spełnić warunków dotyczących organizacji zajezdni.

W połowie października KIO uwzględniła odwołanie firmy Michalczewski i uznała, że wykluczenie tego wykonawcy z udziału w postępowaniu jest naruszeniem jednego z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczącego wykluczania wykonawcy, który nie wykazał warunków udziału w postępowaniu).

„Składamy skargę na wyrok KIO z dn. 14 października” – poinformował PAP Sosnowski. Dodał, że odwołanie zostało złożone za pośrednictwem prezesa KIO, który w ciągu siedmiu dni musi je przesłać do Sądu Okręgowego w Kielcach, gdzie sprawa będzie rozpatrywana.

Dyrektor ZTM zaznaczył, że „dzisiaj nie chce przesądzać o wyroku sądu”. Podkreślił, że MPK zadeklarowało, iż „do momentu rozstrzygnięcia przetargu, obojętnie na czyją stronę, będą wykonywać usługi przewozowe”.

Podobne jak ZTM, od wyroku KIO w piątek odwołanie złożyło kieleckie MPK.

Wart ponad 600 mln zł przetarg na obsługę - od przyszłego roku przez 10 lat - komunikacji autobusowej w Kielcach i dziewięciu ościennych gminach ZTM ogłosił w kwietniu. Oferty złożyły dwie firmy: MPK - spółka pracownicza, która obecnie realizuje te usługi w mieście oraz prywatna spółka Michalczewski, która prowadzi przewozy m.in. w Radomiu, Warszawie i we Wrocławiu.

W czerwcu otwarto oferty. ZTM zamierzało przeznaczyć na realizację zamówienia 6,31 zł brutto za tzw. wozokilometr. Prywatny przewoźnik zaproponował 6,07 zł, a MPK - 6,57 zł.

Podczas niedawnej sesji Rady Miasta Kielce uzupełniono Wieloletnią Prognozę Finansową o dodatkowe ok. 27 mln zł, które mają być przekazane w ciągu 10 lat na usługi przewozowe. Kwota ma wesprzeć ewentualną realizację przez ZTM nowego kontraktu na przewozy w mieście - z MPK.(PAP)

autor: Piotr Grabski