W ostatnich latach w śródmieściu Katowic m.in. wyremontowano Rynek wraz z okolicznymi ulicami, a wcześniej ul. Mariacką, na której koncentruje się rozrywkowe życie miasta (wraz z Tylną Mariacką, gdzie wzdłuż ulicy powstało kilkadziesiąt miejsc parkingowych).

Wciąż jednak nieodnowiona pozostaje część miasta w rejonie ul. Dworcowej, przy której mieszczą się m.in. hotele i zaniedbany dziś, zabytkowy dawny dworzec – obecnie w nowych, prywatnych rękach. Zapleczem tego planowanego nowego salonu miasta ma być zmodernizowana Mariacka Tylna.

Dla tej przestrzeni miasto w ub. roku wybrało koncepcję przebudowy. W czerwcu br. rozpoczęło natomiast przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji nowego zagospodarowania przestrzeni ul. Dworcowej – w formie wyłączonego z ruchu samochodowego placu.

Teraz, w kolejnym przetargu, katowicki samorząd zamawia „wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów, budynku toalety publicznej i zagospodarowania terenu ul. Tylnej Mariackiej”.

W poprzednich latach zakładano m.in., że dla tej strefy powstanie podziemny parking pod ul. Dworcową. Potem miasto i okoliczni przedsiębiorcy doszli do wniosku, że byłoby to zbyt duże utrudnienie. Na etapie przygotowywania koncepcji przebudowy założono jednopoziomowy lub dwupoziomowy parking przy ul. Mariackiej Tylnej.

Parking ten miał wykorzystywać przestrzeń dedykowaną kiedyś pod niemożliwą już obecnie budowę szybkiej kolei regionalnej. Chodziło o wstępnie wówczas uzgadniane z koleją poszerzenie przestrzeni Mariackiej Tylnej o niewykorzystywane dziś ok. 10 metrów w głąb nasypu torów kolejowych. Ostatecznie kolej jednak nie zgodziła się na rozebranie stojącego tam muru oporowego.

Dlatego, aby zmieścić w niewielkiej dotychczasowej przestrzeni ulicy znaczną liczbę miejsc parkingowych, miasto w specyfikacji przetargowej zawarło przykładowe zastosowanie urządzeń parkingowych systemu Smart Parking. W działającym na zasadzie windy paciorkowej segmencie o wymiarach 6,4 m na 5,3 m oraz wysokości 13,5 m umożliwia on zaparkowanie 12 samochodów.

Miasto w specyfikacji przetargowej podkreśla, że to jedynie rozwiązanie przykładowe: wykonawca może zrealizować rozwiązanie równoważne polegające na wybudowaniu takich urządzeń parkowania wielopoziomowego, które przy wykorzystaniu zadysponowanej przestrzeni wzdłuż muru oporowego linii kolejowej umożliwią parkowanie co najmniej 240 samochodów.

Cały przetarg obejmuje zaprojektowanie oraz budowę strefy zaplecza parkingowego, zaplecza gospodarczego oraz publicznego (toalety miejskie), a także nowego zagospodarowania terenu (w tym przebudowę układu drogowego). Przewidywane jest też utworzenie wiat rowerowych i zapewnienie wejścia na planowany peron nowego przystanku kolejowego przy ul. Francuskiej.

Elewacja zespołów parkingów zautomatyzowanych ma zostać wykorzystywana jako przestrzeń umieszczenia grafiki, której ostateczny wzór ma zostać uzgodniony z miastem.

Cała ul. Mariacka Tylna ma zostać przebudowana do końca sierpnia 2018 r. Samorząd oszacował wartość zamówienia na 12,2 mln zł bez VAT. Termin składania ofert na jego wykonanie wyznaczono na 10 października br. (cena jest kryterium wyboru w 60 proc; pozostałe 40 proc. to doświadczenie wykonawcy).

O przetargu, którego dokumentację miasto opublikowało 21 września, poinformował we wtorek portal katowice24.info.(PAP)