Tauron podał, że blok gazowo–parowy zastąpi pracujące w Elektrowni Łagisza 120-MW bloki węglowe, których eksploatacja przewidziana jest do końca 2018 r.

W marcu 2014 roku Tauron porozumiał się ws. finansowania projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza z PIR, która jako mniejszościowy udziałowiec, włoży do projektu do 750 mln zł.

Cytowany w komunikacie prasowym Dariusz Lubera, prezes Tauronu, poinformował, że w perspektywie 2023 roku spółka chce mieć w zdywersyfikowanym portfelu wytwórczym ok. 675 MW w technologii gazowej, w czym największy udział będzie miała Elektrownia Łagisza o mocy ok. 450 MW. (PAP)