Nowy system - Elektroniczny Rekord Pacjenta - zostanie wdrożony, dzięki przekazaniu szpitalowi przez zarząd województwa mazowieckiego ponad 4,1 mln zł dotacji z Unii Europejskiej. W środę w Warszawie umowę na dofinansowanie realizacji projektu podpisali dyrektor szpitala Anna Łukasik oraz wicemarszałkowie Wiesław Raboszuk i Leszek Ruszczyk.

Łukasik powiedziała PAP, że unijne fundusze pozwolą na zakup nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania. "Umożliwi nam to prowadzenie dotychczasowej dokumentacji papierowej w formie elektronicznej. Skróci to znacznie czas opracowywania dokumentacji, podniesie standard pracy naszych lekarzy i zaoszczędzi ich czas" - powiedziała dyrektor szpitala.

Zapewniła, że dzięki nowym rozwiązaniom lekarze będą mogli poświęcić więcej czasu pacjentom, którzy zyskają również lepszy dostęp do informacji nt. przebiegu leczenia.

"Cała dokumentacja również dla pacjenta będzie dostępna w formie elektronicznej. Poza tym pacjent będzie mógł rejestrować się u nas elektronicznie, nie będzie musiał stać w kolejce" - zapowiedziała Łukasik. Dodała, że pacjent będzie uzyskiwał także informację na temat czasu oczekiwania na badanie lub zabieg.

Dostęp do tych wszystkich informacji będzie możliwy na specjalnych stanowiskach komputerowych, które zostaną ustawione w szpitalu.

Pacjenci będą mogli skorzystać z nowego systemu w drugiej połowie przyszłego roku. Raboszuk powiedział, że projekt musi zostać zakończony i rozliczony do końca 2015 r. "Wtedy kończy się perspektywa finansowa 2007-2013. Po zakończeniu 2013 r. mamy jeszcze dwa lata na rozliczenie" - wyjaśnił.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Wicemarszałek województwa dodał, że wiele szpitali i innych jednostek służby zdrowia już wdrożyło tego rodzaju projekty, a pierwszy konkurs został rozstrzygnięty w 2009 r.

Raboszuk przypomniał też, że mazowiecki samorząd realizuje projekt "E-zdrowie" w ramach którego w ciągu dwóch lat ma powstać zintegrowany system zapisu, archiwizacji i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów obejmujący 23 samorządowe szpitale i przychodnie. Realizacja projektu będzie kosztowała ponad 88 mln zł, z czego ok. 72 mln zł będą stanowić środki z funduszy UE.

Zgodnie z ustawą o systemie informacji medycznej wszystkie szpitale i przychodnie powinny przejść na prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej do 1 sierpnia 2017 r. Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej jest częścią systemu informatyzacji ochrony zdrowia; zakłada on także wprowadzenie elektronicznych kart pacjenta, e-recept i e-skierowań. (PAP)