Zawiadomienie CBA zgłosiła po zakończeniu kontroli w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim i dotyczy niedziałającego systemu "e-zdrowie". Oprócz Wojtasiaka zawiadomienie CBA dotyczy byłego dyrektora departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Temistokles Brodowski z Wydziału komunikacji Społecznej CBA powiedział we wtorek PAP, że z kontroli Biura wynika, że Wojtasiak i b. dyrektor mogli działać na szkodę województwa. Podał, że zawiadomienie złożone do prokuratury obejmuje okres od 15 listopada 2015 r. do 3 października 2016 r., a zarzut dotyczy niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w nadzorze nad prawidłowym wykonaniem zamówienia publicznego.

Projekt miał doprowadzić do uruchomienia wspólnej dla 23 wojewódzkich placówek ochrony zdrowia platformy cyfrowo-informatycznej wspomagającej usługi lecznicze. CBA uważa, że województwo straciło blisko 11,5 mln zł, z czego ponad 8 mln zł wypłacone jako nienależne wynagrodzenie, mimo że projekt nie został wykonany. Ponad 3 mln zł to niewyegzekwowana kwota kary za niewykonania zadania.

Zarzut obejmuje też inżyniera kontraktu, który - jak ustaliło CBA - miał potwierdzić realizację całości przez wykonawcę, gdy część zamówienia nie została zrealizowana - szpitale nie otrzymały loginów i haseł dostępu do komputerów.

Rzeczniczka urzędu marszałkowskiego Anna Parzyńska-Paschke powiedziała w wtorek PAP, że UMWW czeka na oficjalne informacje w tej sprawie. "Czekamy na rozwój wypadków i decyzje prokuratury" - powiedziała.

To już kolejne zawiadomienie CBA ws. Wojtasiaka. W połowie października do poznańskiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z nieprawidłowościami w oświadczeniach majątkowych Wojtasiaka.

Pod koniec listopada poznańska prokuratura poinformowała o odmowie wszczęcia postępowania, tłumacząc, że sprawy dotyczące rzetelności oświadczeń majątkowych członka zarządu województwa wielkopolskiego "były już przedmiotem prawomocnie zakończonych postępowań, względnie nadal są rozpatrywane w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Poznań-Stare Miasto".

W listopadzie CBA złożyło także zawiadomienie do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień przez wicemarszałka woj. wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego przy tworzeniu rolniczej grupy producenckiej. W sprawie podejrzewani są również b. wicedyrektor poznańskiego oddziału ARiMR i trzej jej pracownicy oraz dwóch z urzędu marszałkowskiego.(PAP)