Najprawdopodobniej w styczniu, w wyniku oszczędności po przetargach, uzyskanych dotacji unijnych i środków przekazanych przez rząd, budżet Krakowa przekroczy 5 mld zł.

"W tej kadencji samorządu, także w roku 2017 stawiamy na podniesienie komfortu i poprawę życia mieszkańców" - podkreślił prezydent Majchrowski. Spośród 251 poprawek zgłoszonych do projektu budżetu przez radnych prezydent uwzględnił 205. Jak zapewnił w przyszłym roku nie zmienią się stawki opłat za: dostarczenie wody i odbiór ścieków, wywóz odpadów komunalnych, ceny biletów MPK i taryfy za ciepło.

Na inwestycje strategiczne, których realizacja ma znaczenie dla całego miasta w budżecie zapisanych zostało 168,7 mln zł, z czego 108 mln to środki własne miasta, a reszta dofinansowanie zewnętrzne. Do największych inwestycji w tej grupie należą: modernizacja torowisk, przygotowanie i budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa, przygotowanie budowy linii tramwajowej os. Krowodrza Górka - Azory, rozbudowa ulic Kocmyrzowskiej, Krzyżańskiego, Myślenickiej oraz 29 Listopada, a także budowa parkingów P&R (Bieżanów, Kurdwanów, Mały Płaszów).

Na mniej kosztowne inwestycje programowe, wpływające na podniesienie komfortu życia i zapewniające równomierny rozwój miasta w budżecie przeznaczono 427 mln zł. Największą kwotą wśród inwestycji programowych są wydatki na ochronę i kształtowanie środowiska; z tego program ograniczania niskiej emisji i wymiany pieców węglowych będzie kosztował prawie 100 mln zł z różnych źródeł, w tym 36,3 mln zł z kasy miasta.

W budżecie utworzono kilka rezerw m.in. 2 mln zł na poprawę infrastruktury w Nowej Hucie: remonty dróg, chodników, poprawę oświetlenia. Władze miasta deklarowały, że w 2017 r. przeznaczą 100 mln zł na zieleń. W budżecie zapisano 77 mln zł na bieżące utrzymanie i inwestycje w nowe parki, 5 mln dedykowanych na wykupy zieleni, kwota ta ma być jeszcze zwiększona o oszczędności, które uda się uzyskać w ciągu roku.

Klub radnych PiS zabiegał o zapisanie w budżecie 2017 r. 3 mln zł na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla uczniów, którzy będą uczęszczać jeszcze do wygaszanych gimnazjów. Poprawka ta nie została przyjęta.

"Uważamy, że miasto balansuje na granicy bezpieczeństwa finansowego, ale wiemy też, że pozyska jeszcze dodatkowe fundusze ze środków zewnętrznych i dlatego złożyliśmy poprawki, które w części zostały przyjęte" – mówił szef klubu radnych PiS Włodzimierz Pietrus. Chodzi m.in. o poprawki dotyczące inwestycji w tereny zielone i rozpoczęcia procesu modernizacji szybkiej kolei aglomeracyjnej w granicach Krakowa.

Radni PO ocenili budżet na 2017 r. na "5" z niewielkim minusem w skali pięciostopniowej. Według PO dobrze się stało, że prezydent uwzględnił zgłoszone przez nich poprawki dotyczące m.in. zwiększenia wydatków na zieleń, przeznaczenie środków na przebudowę schroniska dla zwierząt, nowe ścieżki rowerowe, rozwój oferty domów kultury, poprawę infrastruktury w Nowej Hucie, budowę basenów.

Za przyjęciem budżetu głosowało 24 radnych, wtrzymało się 16, nikt nie był przeciwny.

Przyszłoroczny deficyt w budżecie Krakowa wyniesie ok. 147,8 mln zł, a skumulowane, wieloletnie zadłużenie miasta - 2 mld 331,2 mln zł.(PAP)