Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia

Samorząd terytorialny

Dnia 6 listopada 2008 r. została uchwalona ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia (dalej: ustawa o konsultantach, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, ze zm.), ktra weszła w życie w dniu 5 czerwca...

27.07.2009

Samorząd może zakładać spółdzielnie socjalne

Samorząd terytorialny

W wyniku nowelizacji ustawy o spłdzielniach socjalnych jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać m. in. jednostki samorządu terytorialnego. Ma to ułatwić tworzenie i działanie spłdzielni.

17.07.2009

Ranking samorządów

Samorząd terytorialny

Jak co roku, dziennik Rzeczpospolita ogłosił Ranking samorządw. Wolters Kluwer Polska jest partnerem Rankingu samorządw 2009.

14.07.2009

Gminne rady seniorów

Samorząd terytorialny

W Sejmie złożony jest projekt zmiany ustawy o samorządzie gminnym umożliwiający tworzenie gminnych rad seniorw, na wzr młodzieżowej rady gminy.

09.07.2009

Dobre zmiany dla inwestorów

Samorząd terytorialny

Obowiązująca do niedawnaustawa o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami w sposb niezwykle jasny i precyzyjny wykluczała wszelkie wątpliwości, kto jest obciążony kosztami badań archeologicznych, jak...

06.07.2009

Zmiana kompetencji od 1 sierpnia

Samorząd terytorialny

Ustawa zmieniająca organizację i podział zadań w administracji publicznej w wojewdztwie będzie obowiązywała od 1 sierpnia.Wczoraj weszław życie zmiana tej ustawy odraczająca termin jej wejścia w...

02.07.2009

Sprzątanie po wyborach

Samorząd terytorialny

Jeszcze tylko tydzień pozostał na uprzątnięcie plakatw i urządzeń ogłoszeniowych przez komitety wyborcze. Jeżeli nie zdążą, wwczas zrobi to gmina, na koszt komitetw wyborczych.

30.06.2009

Od kiedy obowiązuje nowa ustawa zmieniająca kompetencje?

Samorząd terytorialny

W związku z opźnieniem w ogłoszeniu ustawy zmieniającej organizację i podział zadań administracji publicznej w wojewdztwie, wywołanym wnioskiem Prezydenta do TK, powstaje problem z określeniem...

24.06.2009

Fundusz sołecki – czas na decyzje

Samorząd terytorialny

Jeszcze tylko tydzień pozostał na podjęcie przez rady gmin uchwał w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w tym roku termin mija 30 czerwca.

23.06.2009

Doręczenia według Kodeksu postępowania administracyjnego

Samorząd terytorialny

Poza szybkością i prawidłowością rozstrzygania spraw administracyjnych istotne znaczenie mają rwnież czynności w trakcie postępowania administracyjnego. Należą do nich m. in. doręczenia pism stronom...

22.06.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski