Zmiany gminnych granic

Samorząd terytorialny

Obecnie trwający konflikt między Gminą Ełk a miastem Ełk jest przykładem bardzo często pojawiającej sie problematyki dotyczącej przypadkw zmiany gminnych granic.

17.08.2009

Zmiany w podziale zadań w administracji publicznej

Samorząd terytorialny

1 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w podziale zadań administracji publicznej, ktra przekazała samorządom wykonywanie niektrych zadań wykonywanych do tej pory przez...

03.08.2009

Termin ustalenia opłaty adiacenckiej

Samorząd terytorialny

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, w ktrej uznał, że trzyletni termin na wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej dotyczy rozstrzygnięcia przez organ pierwszej instancji.

30.07.2009

Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia

Samorząd terytorialny

Dnia 6 listopada 2008 r. została uchwalona ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia (dalej: ustawa o konsultantach, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, ze zm.), ktra weszła w życie w dniu 5 czerwca...

27.07.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski