11 listopada – Święto Niepodległości

Samorząd terytorialny

Narodowe Święto Niepodległości jest jednym z ważniejszych świąt państwowych w Polsce. Z tym dniem wiążą się też obowiązki nałożone na jednostki samorządu terytorialnego.

10.11.2009

Projekt zmian w oświacie

Samorząd terytorialny

W Sejmie znajduje się projekt ustawy wprowadzający zmiany w systemie oświaty w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wątpliwa jest jednak celowość dokonywania...

06.11.2009

Cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Samorząd terytorialny

Regulacja zasad sprzedaży alkoholu jest zagadnieniem bardzo istotnym ze względu na problemy związane z jego spożyciem i możliwością uzależnienia.

04.11.2009

Nowe wysokości niektórych podatków, opłat i kar

Samorząd terytorialny

W Monitorze Polskim zostały opublikowane stawki na 2010 rok: opłat za usunięcie drzew i krzeww, kar za zniszczenie zieleni oraz średniej ceny drewna służącej do obliczenia podatku leśnego.

03.11.2009

Wykorzystanie faktoringu w samorządzie

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego, a w szczeglności podmioty im podlegające, poszukują rżnorodnych źrdeł finansowania swojej działalności. Do jednych z nich można zaliczyć faktoring, ktry polega na...

02.11.2009

Pomoc dla powodzian

Samorząd terytorialny

Tylko do 30 października 2009 r. osoby, ktrych dotknęła powdź w 2009 r., będą mogły złożyć wniosek o udzielenie pomocy społecznej. Wnioski złożone po tym dniu będą odrzucane....

27.10.2009

Publikacja aktów prawa miejscowego zmienia się od 2010 r.

Samorząd terytorialny

Parlament uchwalił nowelizację przepisw o ogłaszaniu aktw normatywnych, ktra ma wpływ w szczeglności na dostęp do aktw prawnych, w tym aktw prawa miejscowego. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2010...

23.10.2009

Tożsamość religijna a wizerunek jednostek osadniczych

Samorząd terytorialny

Wsplnota samorządowa ma charakter obligatoryjny (korporacyjny) i powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że każdy mieszkaniec staje się jednocześnie członkiem trzech wsplnot samorządowych: gminy, powiatu...

22.10.2009

Ulica „Niechciana”

Samorząd terytorialny

W połowie sierpnia br. Wojewdzki Sąd Administracyjny (WSA) w Olsztynie rozpatrywał skargę mieszkańcw na uchwałę Rady Gminy Gietrzwałd Nr XXIII/217/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania...

20.10.2009

Kaucja zabezpieczająca najem lokalu

Samorząd terytorialny

Wynajmujący lokal mieszkalny może żądać wpłacenia kaucji na zabezpieczenie należności z tytułu najmu lokalu. Dotyczy to rwnież najmu lokali gminnych.

19.10.2009

Rewitalizacja obszarów depresyjnych delty Wisły

Samorząd terytorialny

Celem artykułu jest zainspirowanie potrzeb rewitalizacji specyficznych obszarw problemowych, do ktrych zaliczyć można obszary depresyjne. Studium przypadku oparto na analizie programu rewitalizacji...

15.10.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski