Procedura emisji obligacji przychodowych przez gminy

Samorząd terytorialny

Z uwagi na wzrastające potrzeby społeczności lokalnych oraz zwiększający się zakres realizowanych zadań przez gminy, jednostki te są zmuszone do poszukiwania nowych źrdeł finansowania swojej...

24.11.2009

Czy sołtysowi należy się dieta?

Samorząd terytorialny

W Sejmie znajduje się projekt wprowadzenia obowiązkowych diet dla sołtysw finansowanych z budżetu państwa. W chwili obecnej decyduje o tym rada gminy....

18.11.2009

Koncepcja zrównoważonego rozwoju samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny

Ideą zrwnoważonego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego (jst) jest prowadzenie takiej polityki społeczno-ekonomicznej na danym terenie, ktra nie będzie odbywała się kosztem przyszłych pokoleń i...

13.11.2009

Dyrektorzy szkół muszą mieć kwalifikacje

Samorząd terytorialny

Minister Edukacji Narodowej określił wymagania stawiane osobom zajmującym stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w placwkach oświatowych....

12.11.2009

11 listopada – Święto Niepodległości

Samorząd terytorialny

Narodowe Święto Niepodległości jest jednym z ważniejszych świąt państwowych w Polsce. Z tym dniem wiążą się też obowiązki nałożone na jednostki samorządu terytorialnego.

10.11.2009

Projekt zmian w oświacie

Samorząd terytorialny

W Sejmie znajduje się projekt ustawy wprowadzający zmiany w systemie oświaty w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wątpliwa jest jednak celowość dokonywania...

06.11.2009

Cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Samorząd terytorialny

Regulacja zasad sprzedaży alkoholu jest zagadnieniem bardzo istotnym ze względu na problemy związane z jego spożyciem i możliwością uzależnienia.

04.11.2009

Nowe wysokości niektórych podatków, opłat i kar

Samorząd terytorialny

W Monitorze Polskim zostały opublikowane stawki na 2010 rok: opłat za usunięcie drzew i krzeww, kar za zniszczenie zieleni oraz średniej ceny drewna służącej do obliczenia podatku leśnego.

03.11.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski