Od darowizny nie ma renty planistycznej

Samorząd terytorialny

NSA podjął uchwałę w budzącej spory kwestii pobierania renty planistycznej w sytuacji zbycia nieruchomości w drodze darowizny.

17.12.2009

Zasiłek stały dla wszystkich uprawnionych

Samorząd terytorialny

Do spraw o przyznanie zasiłku stałego, w ktrych do dnia 30 kwietnia 2004 r. nie została wydana decyzja ostateczna, organ administracji publicznej stosować będzie przepisy ustawy o pomocy społecznej z...

16.12.2009

Zmiana Karty Nauczyciela

Samorząd terytorialny

Nowelizacja Karty Nauczyciela ma na celu doprecyzowanie przepisu odnoszącego się do obowiązku analizy wynagrodzeń nauczycieli....

11.12.2009

Ślub w USC „to taka nasza świecka tradycja”

Samorząd terytorialny

Nietrudno było przewidzieć, że w konsekwencji ratyfikacji w 1998 r. konkordatu (umowy między państwem a Stolicą Apostolską) oraz zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy...

10.12.2009

Ważne konsultacje

Samorząd terytorialny

Przyjęcie statutu jednostki pomocniczej wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Jest to istotny etap procedury i musi być przeprowadzony rzetelnie.

09.12.2009

VII edycja konkursu miesięcznika Samorząd Terytorialny

Samorząd terytorialny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII już edycji konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie traktujące o rżnych aspektach decentralizacji terytorialnej.

09.12.2009

Polecenia wojewody (cz. 2)

Samorząd terytorialny

W myśl ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w wojewdztwie wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrw w wojewdztwie.

08.12.2009

Polecenia wojewody (cz. 1)

Samorząd terytorialny

W myśl ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w wojewdztwie wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrw w wojewdztwie.

07.12.2009

Zasiłek stały dla wszystkich uprawnionych

Samorząd terytorialny

Do spraw o przyznanie zasiłku stałego, w ktrych do dnia 30 kwietnia 2004 r. organ właściwy nie wydał decyzji ostatecznej, organ administracji publicznej stosować będzie przepisy ustawy z dnia 29...

04.12.2009

Wybory na pewno w listopadzie

Samorząd terytorialny

W oficjalnym komunikacie z dnia 16 listopada 2009 r. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że z uwagi na upływającą w przyszłym roku w dniu 12 listopada kadencję wybory do rad gmin, rad powiatw i...

03.12.2009

Sprawy finansowe jako zakres kompetencji nadzorczych RIO

Samorząd terytorialny

Ustawy samorządowe wskazują wojewodę jako organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego o kompetencji oglnej, natomiast organem nadzoru w zakresie spraw finansowych jest regionalna izba...

03.12.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski