Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego

Samorząd terytorialny

23 kwietnia 2009 r. upływa termin utworzenia przez gminy obwodw głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca.

21.04.2009

Czy „dodatek” to też „zasiłek”?

Samorząd terytorialny

Czy dodatek to też zasiłek? Takie pytanie pojawia się w kontekście ustalania prawa do dodatku mieszkaniowego. Źrdło wątpliwości stanowi przepis art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ktry...

17.04.2009

Oświadczenie majątkowe kierownika usc

Samorząd terytorialny

Czy kierownik urzędu stanu cywilnego ma obowiązek składania oświadczeń majątkowych z racji wydawania decyzji administracyjnych z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i...

15.04.2009

Gmina spodkobiercą

Samorząd terytorialny

Jednym z dochodw gminy, o ktrych traktuje ustawa o samorządzie gminnym, są spadki. Spadki mogą być też dochodami powiatw oraz wojewdztwa.

08.04.2009

Wojewoda i administracja rządowa w województwie

Samorząd terytorialny

1 kwietnia 2009 r. weszła w życie nowa ustawa regulująca organizację terenowych organw administracji rządowej. Niektre jej przepisy odnoszą się także do jednostek samorządu terytorialnego.

01.04.2009

Audyt finansowy środków z funduszy Unii Europejskiej

Samorząd terytorialny

System audytu środkw UE jest podstawowym elementem systemu ochrony tych środkw jako środkw publicznych i skutecznym elementem zarządzania tymi środkami. Prawidłowo przeprowadzone badanie audytowe...

25.03.2009

Obniżki czynszu w zasobach publicznych

Samorząd terytorialny

Od roku 2005 w zasobach publicznych, tj. lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy albo stanowiących własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osb prawnych,...

19.03.2009

Dowody osobiste za darmo

Samorząd terytorialny

Od przyszłego roku wydanie dowodu osobistego nie będzie podlegało opłacie. W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa znosząca ten obowiązek.

16.03.2009

Podstawy prawne i zasady legalizacji samowoli budowlanej

Samorząd terytorialny

Poważnym problemem społecznym i gospodarczym jest, aby zgodnie z postanowieniami Konstytucji rozwj cywilizacyjny następował w sposb zrwnoważony z poszanowaniem otaczającego nas środowiska oraz praw...

13.03.2009

Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym

Samorząd terytorialny

Konsultacje społeczne są jedną z form dialogu społecznego. Określane są jako dwukierunkowa komunikacja administracji publicznej z partnerami społecznymi, prowadzona w celu uzyskania opinii na temat...

06.03.2009

Fundusz sołecki

Samorząd terytorialny

Od kwietnia 2009 r. rady gmin będą mogły tworzyć fundusze sołeckie tak zakłada projekt ustawy o funduszu sołeckim.

02.03.2009

Zmiany w oświacie

Samorząd terytorialny

Sejm uchwalił zmiany w przepisach o systemie oświaty. Nowelizacja czeka jeszcze na podpisanie jej przez Prezydenta.

23.02.2009