Tekst jednolity ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych

Samorząd terytorialny

W Dzienniku Ustaw nr 17 pod pozycją 95 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o ogłaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych. To już...

03.02.2010

Lista przedsięwzięć Euro 2012

Samorząd terytorialny

3 lutego 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrw w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52).

03.02.2010

Przyznawanie zasiłków i stypendiów szkolnych

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadza przepis umożliwiający udzielenie przez radę gminy upoważnienia kierownikowi ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw o charakterze socjalnym,...

02.02.2010

Spis powszechny w 2011 r.

Samorząd terytorialny

W przyszłym roku odbędzie się spis powszechny. Na gminach będą ciążyły niektóre obowiązki związane z przeprowadzeniem spisu.

01.02.2010

Herb to ważna sprawa

Samorząd terytorialny

Wizerunek herbu jest własnością publiczną i nikt nie może reglamentować prawa używania go.

01.02.2010

Zmiana granic łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Samorząd terytorialny

30 stycznia 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrw z dnia 5 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łdzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 6, poz. 33).

30.01.2010