Publikacja aktów prawa miejscowego zmienia się od 2010 r.

Samorząd terytorialny

Parlament uchwalił nowelizację przepisw o ogłaszaniu aktw normatywnych, ktra ma wpływ w szczeglności na dostęp do aktw prawnych, w tym aktw prawa miejscowego. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2010...

23.10.2009

Tożsamość religijna a wizerunek jednostek osadniczych

Samorząd terytorialny

Wsplnota samorządowa ma charakter obligatoryjny (korporacyjny) i powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że każdy mieszkaniec staje się jednocześnie członkiem trzech wsplnot samorządowych: gminy, powiatu...

22.10.2009

Ulica „Niechciana”

Samorząd terytorialny

W połowie sierpnia br. Wojewdzki Sąd Administracyjny (WSA) w Olsztynie rozpatrywał skargę mieszkańcw na uchwałę Rady Gminy Gietrzwałd Nr XXIII/217/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania...

20.10.2009

Kaucja zabezpieczająca najem lokalu

Samorząd terytorialny

Wynajmujący lokal mieszkalny może żądać wpłacenia kaucji na zabezpieczenie należności z tytułu najmu lokalu. Dotyczy to rwnież najmu lokali gminnych.

19.10.2009

Rewitalizacja obszarów depresyjnych delty Wisły

Samorząd terytorialny

Celem artykułu jest zainspirowanie potrzeb rewitalizacji specyficznych obszarw problemowych, do ktrych zaliczyć można obszary depresyjne. Studium przypadku oparto na analizie programu rewitalizacji...

15.10.2009

Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. (cz. 3)

Samorząd terytorialny

Gminy mają możliwość wspłstanowienia w zakresie podatkw i opłat lokalnych. Zbliża się okres przygotowywania i wydawania uchwał w tym zakresie.

14.10.2009

Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Gminy mają możliwość wspłstanowienia w zakresie podatkw i opłat lokalnych. Zbliża się okres przygotowywania i wydawania uchwał w tym zakresie.

13.10.2009

Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Gminy mają możliwość wspłstanowienia w zakresie podatkw i opłat lokalnych. Zbliża się okres przygotowywania i wydawania uchwał w tym zakresie....

12.10.2009

Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego, także poprzez wsparcie finansowe.

08.10.2009

Stypendia dla studentów

Samorząd terytorialny

W obecnym stanie prawnym jednostki samorządu terytorialnego nie mają możliwości przyznawania stypendiw studentom, ale trwają prace nad zmianami w prawie o szkolnictwie wyższym.

06.10.2009

Straż miejska a obsługa monitoringu – zmiany

Samorząd terytorialny

Z myślą o realizacji zadania strażygminych, jakim jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, gminyrozpoczęły praktykę powierzania...

05.10.2009