Powódź a zamówienia publiczne

Samorząd terytorialny

Urząd Zamwień Publicznych przygotował opinię prawną na temat udzielania zamwień publicznych w związku z wystąpieniem powodzi (nr LEX 32682).

18.06.2010

Nowy wzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych

Samorząd terytorialny

Liczne trudności związane ze stosowaniem dotychczasowego wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodw osobistych stały się powodem...

17.06.2010

Państwo wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży

Samorząd terytorialny

Szczegłowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2010 r. - Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne, ustanowionym uchwałą...

16.06.2010