Kontrola zarządcza, a kwestie etyczne (cz. 1)

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansw publicznych stanowi ogł działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celw i zadań w sposb zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy....

26.05.2010

Podmiot zobowiązny do uiszczenia opłaty adiacenckiej

Samorząd terytorialny

Zobowiązanym do uiszczenia opłaty adiacenckiej jest ten właściciel nieruchomości, ktry uzyskał zwiększenie użyteczności nieruchomości i w jego wyniku wzrost jej wartości, a więc ten, ktremu prawo...

25.05.2010

Uproszczenia w wywozie zabytków za granicę

Samorząd terytorialny

Uproszczenie procedur związanych z wywozem zabytkw za granicę stanowi jedną z kilku istotnych zmian, ktre wprowadza ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad...

24.05.2010

Glosa do wyroku TK z dnia 2 grudnia 2009 r., U 10/07

Samorząd terytorialny

Konstytucyjna norma przyjaznego rozdziału kościoła od państwa jest zasadą elastyczną, jednak jej interpretacja i stosowanie także przez polski Trybunał Konstytucyjny nie może prowadzić do faktycznego...

21.05.2010

Unijna pomoc dla Polski w walce z powodzią

Samorząd terytorialny

Polska uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności. Zwrcono się z prośbą o pomoc w zaradzeniu skutkom poważnej powodzi, ktra nawiedziła duże obszary kraju. Przewidywane dalsze silne opady deszczu...

21.05.2010

Gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby...

Samorząd terytorialny

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamwienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotw, niezależnie od charakteru prawnego...

21.05.2010

Poświadczanie dokumentów w postępowaniu administracyjnym

Samorząd terytorialny

Od 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentw (Dz. U. Nr 216, poz. 1676). Wprowadziła ona m.in. zmianę w Kodeksie...

20.05.2010