Usuwanie pojazdów zadaniem własnym powiatów

Samorząd terytorialny

Usuwanie pojazdw oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdw usuniętych, należeć będzie do zadań własnych powiatu. Starosta będzie realizować te zadania przy pomocy powiatowych jednostek...

27.08.2010

Strażnik gminny u psychologa

Samorząd terytorialny

Nowe warunki wydawania orzeczenia psychologicznego strażnikom gminnym i kandydatom na to stanowisko ustala rozporządzenie Ministra Zdrowia.

25.08.2010

Deptanie miejskiej zieleni nie będzie karalne

Samorząd terytorialny

Najnowsze zmiany w kodeksie wykroczeń mają na celu dopuszczenie korzystania z terenw zielonych przeznaczonych na cele rekreacji, bez groźby ukarania za deptanie zieleni.

25.08.2010