d

Samorząd terytorialny

d

09.07.2010

Zwołanie sesji na wniosek radnych

Samorząd terytorialny

Określenie sesji nadzwyczajnej nie jest określeniem ustawowym. Sesja nadzwyczajna jest terminem potocznym, powszechnie akceptowalną nazwą sesji zwoływanej przez przewodniczącego rady w określonym...

08.07.2010

Wydzielanie przez gminę lokali socjalnych

Samorząd terytorialny

Jednym z obowiązkowych zadań gmin w zakresie mieszkalnictwa jest obowiązek zapewniania lokali socjalnych. Lokale socjalne stanowią wyodrębnioną część mieszkaniowego zasobu gminy. Praktycznym...

07.07.2010