Glosa do wyroku NSA z dnia 2 lutego 2009 r., II OSK 62/08.

Samorząd terytorialny

W glosowanym wyroku Sąd zajął się bardzo ważną zarwno z punktu widzenia procesowego, jak i materialnoprawnego problematyką ważności decyzji wydanych z naruszeniem przepisw dotyczących ochrony...

15.04.2010

Zniesiono cenzus domicylu w wyborach do rad gmin

Samorząd terytorialny

Prawo wybierania w wyborach do organw samorządu terytorialnego szczebla podstawowego przysługiwać będzie niezależnie od tego, czy wyborca widnieje w stałym rejestrze wyborcw, czy nie.

14.04.2010

Żałoba narodowa na terytorium RP

Samorząd terytorialny

Marszałek Sejmu, ktry wykonuje obowiązki Prezydenta RP, zarządził wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium RP od 10 do 16 kwietnia 2010 r.

12.04.2010