Wolne stypendia z rocznym limitem

Samorząd terytorialny

Stypendia udzielone przez gminę lub powiat uczniom i studentom mogą być zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli nie przekroczą rocznie kwoty 3.800 zł. O zastosowaniu zwolnienia nie ma już też...

14.09.2010

Nowe zadania marszałka województwa

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych przyznaje marszałkowi wojewdztwa nowe kompetencje względem przedsiębiorcw świadczących usługi turystyczne.

13.09.2010

Grupa zakupowa sposobem na oszczędności

Samorząd terytorialny

Miasto Poznań utworzyło wraz z podległymi mu jednostkami grupę zakupową, ktrej głwnym celem będzie dokonywanie zakupw energii elektrycznej na potrzeby jej członkw. Rozwiązanie to ułatwi...

10.09.2010