PROSTO Z SAMORZĄDU

Samorząd terytorialny

W dobie informatyzacji coraz większe znaczenie przypisuje się promocji w wirtualnym świecie, ktrej doskonałym nośnikiem jest właśnie Serwis Samorządowy. Naszym celem jest nawiązanie wspłpracy z...

14.02.2011

RIO będą lepiej nadzorowane

Samorząd terytorialny

Rząd planuje usprawnić organizacyjnie nadzr nad regionalnymi izbami obrachunkowymi, poprzez przypisanie tej kompetencji organowi merytorycznie właściwemu w sprawach będących przedmiotem działalności...

14.02.2011

Termin kwalifikacji wojskowej – ministerstwo planuje

Samorząd terytorialny

MSWiA planuje ogłosić termin kwalifikacji wojskowej 21 marca 2011 r. Sam proces kwalifikacji miałby trwać od 4 kwietnia do 30 czewrca 2011 r. Projekt rozporządzenia w tej sprawie dostępny jest już w...

14.02.2011

Jasno i przejrzyście w BIP

Samorząd terytorialny

MSWiA podjęło działania zmierzające do ujednolicenia stron BIP. W tym celu trwają prace nad Scentralizowanym Systemem Dostępu do Informacji Publicznej. Sprawdzeniu już istniejących stron BIP służyć...

11.02.2011

Do 1 marca trzeba przesłać sprawozdanie

Samorząd terytorialny

Dnia 1 marca 2011 r. upływa termin na przekazanie do Prezesa Urzędu Zamwień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamwieniach w roku 2010.

11.02.2011

Większe uprawnienia straży gminnych (miejskich)

Samorząd terytorialny

Szeroki katalog zadań wykonywanych przez straże gminne (miejskie), a także oczekiwania od strażnikw szybkiej reakcji na sprawcw pospolitych wykroczeń, stanowi powd rozszerzenia strażnikom uprawnień...

11.02.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski