ZMP nie zgadza się na zahamowanie rozwoju Polski

Samorząd terytorialny

Zamiar zredukowania w najbliższych latach deficytu sektora finansw publicznych, w tym budżetw jednostek samorządu terytorialnego nie może nastąpić kosztem samorządw miast. Spowoduje to bowiem...

09.03.2011

Ministerstwo i JST przeciw przemocy w rodzinie

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ten sposb...

09.03.2011

Starosta przejmie pojazdy

Samorząd terytorialny

Rwnież starosta może zająć, oszacować i sprzedać ruchomość w trybie egzekucji administracyjnej. Stosowne rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw RP.

09.03.2011

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Samorząd terytorialny

Działalność pożytku publicznego, o ktrej traktuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest działalnością społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe...

08.03.2011

Ile pieniędzy na oświatę, ile pieniędzy dla nauczycieli

Samorząd terytorialny

W ustawie budżetowej na 2011 r. w rozdziale Część oświatowa subwencji oglnej dla jednostek samorządu terytorialnego łączna kwota subwencji oświatowej na rok 2011 określona została w wysokości...

08.03.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski