Grupa zakupowa sposobem na oszczędności

Samorząd terytorialny

Miasto Poznań utworzyło wraz z podległymi mu jednostkami grupę zakupową, ktrej głwnym celem będzie dokonywanie zakupw energii elektrycznej na potrzeby jej członkw. Rozwiązanie to ułatwi...

10.09.2010

Rząd chce wprowadzić nowe tryby prywatyzacji

Samorząd terytorialny

Usprawnienie i przyspieszenie procesu przekształceń własnościowych poprzez wprowadzenie nowych trybw prywatyzacji, jak rwnież rozszerzenie możliwości stosowania aukcji ogłoszonej publicznie...

10.09.2010

Prezes UKE radzi gminom, jak planować

Samorząd terytorialny

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przygotował dla gmin wskazwki dotyczące sporządzania miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego.

09.09.2010

Szerszy katalog wyłączeń w zamówieniach publicznych

Samorząd terytorialny

Wyłączenie spod działania Prawa zamwień publicznych, zamwień publicznych udzielanych wszystkim instytucjom gospodarki budżetowej w oparciu o jednakowe zasady, niezależnie od tego czy organem...

09.09.2010

ePUAP w końcu doczeka się regulacji prawnej

Samorząd terytorialny

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowywany jest projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i warunkw korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, ktry...

09.09.2010

Łatwiej w zakresie poprawiania infrastruktury rolnej

Samorząd terytorialny

Wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie kwalifikowalności kosztw oraz wykonanie przepisw wsplnotowych, zwłaszcza dotyczących obowiązku prowadzenia przez beneficjentw oddzielnego...

09.09.2010

Jak uporać się z pajęczyną?

Samorząd terytorialny

Na stronach internetowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej zamieszczono poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczący inwestycji szerokopasmowych.

08.09.2010

Szansa dla miast, które chcą się rozwijać

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wybierze maksymalnie 8 polskich miast, ktre wezmą udział w testowaniu narzędzia służącemu rozwojowi zintegrowanych zrwnoważonych strategii rozwoju miast i projektw w...

08.09.2010