Alimenty i świadczenia rodzinne – rząd planuje zmiany

Samorząd terytorialny

Nowe zasady przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz wprowadzenie trybu odwoławczego od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy osobie zalegającej z zapłatą alimentw to zmiany wprowadzane przez projekty...

09.02.2011

Wskazówki jak planować

Samorząd terytorialny

Na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano materiały z warsztatw poświęconych dotyczących opiniowania miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego.

08.02.2011

Użytkowanie wieczyste przechodzi do lamusa

Samorząd terytorialny

Wyeliminowania z Kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami instytucji wieczystego użytkowania chcą posłowie PiS w projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa wieczystego...

08.02.2011

Wynagrodzenie władz samorządowych

Samorząd terytorialny

Czy wysokość wynagrodzenia wjta, burmistrza i prezydenta miasta nadal jest ustawowo limitowana, czy należy się kierować tylko stawkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracownikw...

08.02.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski