Ewidencja kąpielisk według jednego wzoru

Samorząd terytorialny

Z dniem 17 maja 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystanych do kąpieli...

05.05.2011

Powodzianie dostaną po 2 tys. zł

Zgodnie z projektem dotyczącym szczególnych rozwiązań związanych z usuwaniem skutków powodzi, przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, powodzianie dostaną do 2 tys. zł.

04.05.2011

Dotacja: tak, refundacja – już nie bardzo

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego mogą dotować organizacje pożytku publicznego, ale refundowanie ich działań nie jest dopuszczalne w oparciu o treść ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

04.05.2011

Ostrożnie z lodowiskiem

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Sportu i Turystyki ostrzega przed szkoleniami dla gmin dotyczących budowy lodowisk w ramach programu Biały Orlik.

04.05.2011

Podwyżki w urzędzie na podstawie budżetu

Samorząd terytorialny

Rada gminy przewidziała w budżecie zwiększenie środków na wynagrodzenia w urzędzie gminy z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń, jednak wójt nie przyznał żadnej podwyżki. Czy pracownicy mają...

04.05.2011

Postępowanie z rzeczą znalezioną na nowych zasadach

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw, który ma na celu wprowadzenie do prawa cywilnego rozwiązań w zakresie...

04.05.2011

W ratuszu da się zarobić

Stołeczny skarbnik zainkasował w 2010 r. ponad 400 tys. zł. Prezydent stolicy - ,,tylko 261 tys., informuje ,,Życie Warszawy, które sprawdziło czy urzędnicy w terminie złożyli oświadczenia majątkowe...

02.05.2011

Gmina więcej dopłaci do opieki nad starszymi

Rodzina, której dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 1053 zł, będzie zwolniona z konieczności współpłacenia za pobyt krewnego w domu pomocy społecznej.

02.05.2011

Gry miejskie - pomysłem na poznawanie Białegostoku

Poznawaniu nieznanych zakątków Białegostoku, jego historii, zabytków i osób z nim związanych mają służyć terenowe gry miejskie. Ich organizatorzy uważają, że wspólna zabawa to dobry pomysł na...

02.05.2011

Racjonalny pomysł na unormowanie zadań mieszkaniowych gmin

Samorząd terytorialny

W taki sposób można ocenić założenia do projektu zmian przepisów normujących problematykę lokalową przede wszystkim ustawy o ochronie praw lokatorów przedstawione przez Ministerstwo Infrastruktury do...

02.05.2011

Odchudzanie administracji

Samorząd terytorialny

Zapowiada się wielkie odchudzanie administracji rządowej w województwie. Zwolnieni pracownicy mieliby trafić do jednostek samorządu terytorialnego.

02.05.2011

Sejm przyjął ustawę o pieczy zastępczej

Samorząd terytorialny

Sejm przyjął w czwartek ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która ma zreformować system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców i pomóc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze.

29.04.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski